Na konferenci, které se každoročně účastní zhruba 600 lidí, se diskutovalo o aktuálních problémech tuzemského školství s představiteli MŠMT, zástupci odborů, pedagogů a dalších profesních organizací působících v této oblasti.

Přidávání peněz učitelům není samospásné a samo o sobě nezvýší atraktivitu školského povolání, je to ale první krok.Robert Plaga (ANO), ministr školství

„Probíhá bouřlivá diskuze nad navrženými parametry financování regionálního školství, problémem zůstává akutní nedostatek učitelů, ale i dalších zaměstnanců škol, a výše jejich platů. Předmětem diskuzí a sporů jsou ale také maturitní zkoušky se sílícím návrhem na zachování jejich současné podoby,“ shrnul v úvodním slově Jiří Horecký, prezident UZS ČR, která tuto největší odbornou konferenci sektoru školství a vzdělávání pořádá.

Ministr: Růst platů musí průběžně pokračovat

Následně vystoupil ministr školství Robert Plaga a představil strategii financování platů učitelů. Dle jeho slov musí ministerstvo bojovat za platy učitelů intenzivně a dlouhodobě. „Navyšování se nesmí zastavit v roce 2019, musí koncepčně pokračovat i v dalších letech,“ prohlásil.

„Přidávání peněz učitelům není samospásné a samo o sobě nezvýší atraktivitu školského povolání, je to ale první krok,“ doplnil.

Na dlouhodobé podfinancování školství a nízké procento rozpočtu resortu školství ve vztahu k HDP upozornil i Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA.

Podle něj je třeba v nejbližší době řešit problematiku testování výsledků vzdělávání v takzvaných uzlových bodech (přijímací a maturitní zkoušky), probíhající revizi rámcových vzdělávacích plánů (RVP) ve vztahu k požadavkům zaměstnavatelů, narůstající administrativní zátěž učitelů a ředitelů, stejně tak nízkou motivaci žáků i malou podporu těch talentovaných.

ČTĚTE TAKÉ:
Rámcové vzdělávací programy čekají změny. Ministerstvo odtajnilo komise

V těchto souvislostech je nutné připomenout i nový průzkum Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Z něj vyplynulo, že téměř třetina mladých učitelů zvažuje změnu školy či přímo odchod ze školství jako takového. A to nejen kvůli financím nebo nízké prestiži povolání, ale i z důvodu občasné chabé podpory v počátcích profesní dráhy. [celá zpráva]