V přehledu QS pro rok 2019 si Karlova univerzita oproti hodnocení pro letošní rok polepšila o dvě příčky, ČVUT se naopak o jednu propadlo. Lepšího hodnocení než dříve dosáhla i brněnská Masarykova univerzita (MU), která pro letošek byla 17. a pro rok 2019 má jedenáctý post.

Z dalších českých univerzit a vysokých škol skončily v první stovce na 25. místě Vysoké učení technické (VUT) v Brně, na 46. místě Univerzita Palackého (UP) v Olomouci, na 66. pozici Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze, na 76. místě Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a na 92. příčce Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně.

Například na Slovensku získala nejlepší hodnocení Univerzita Komenského v Bratislavě, které společnost QS přidělila 45. místo.

V celosvětovém srovnání ve čtvrté stovce

V zatím posledním celosvětovém srovnání dle vzdělávací společnosti QS už však umístění tuzemských univerzit nedosahuje až tak prestižně vypadajících příček, byť stále nejde o neúspěch.

UK je na 317. pozici a ČVUT se nachází mezi 531. a 540. místem z tisícovky detailně posuzovaných škol. Částečně se ale činnost hodnotí u několika tisíc institucí.

Mezi parametry hodnocení patří reputace mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanost autorů, průměrný počet studentů na jednoho vyučujícího či počet cizinců.