„Elektronové dělo je jiný název pro elektronovou trysku. Jedná se o vakuovou součástku, která emituje svazek volných elektronů do vakua. Volné elektrony berme jako jakýsi protiklad k vázaným, které se pohybují ve vodičích,“ vysvětlil pro Novinky vědec Alexandr Knápek z brněnského Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) Akademie věd.

Klasické elektronové dělo bylo podle něj k nalezení zejména ve starých CRT „elektronkových“ televizorech, kde promítalo přenášený obraz na stínítko. „Naše tryska pracuje za pokojové teploty. Proto ji není potřeba žhavit, což s sebou nese určité výhody,“ doplnil.

Zlevnění rentgenek či plochých displejů?

„Nová zjištění by mohla zlevnit výrobu zařízení, která ke své funkci používají elektronový svazek. Z běžného života známe kupříkladu ploché displeje (FED) nebo rentgenky (elektronka určená k produkci rentgenového záření) – tedy zde máme i využití ve zdravotnictví,“ přiblížila možné využití Pavla Schieblová, referentka pro komunikaci s veřejností na ÚPT AV ČR.

Ta Novinky o aktuálním objevu informovala s tím, že výzkumníci ze skupiny Elektronové litografie při ÚPT spolupracovali s kolegy z Vysokého učení technického (VUT) rovněž v Brně.

Začátkem října své výsledky publikovali v odborném časopise Metrology and Measurement Systems.

Nejde o jediný letošní úspěch odborníků z ÚPT. V červnu například informovali o tom, že vyvinuli nový typ tenkého optického vlákna se schopností přenášet obraz, které je ohebné a tenčí než vlas. Dané poznatky mají být využitelné v medicíně, zejména při biopsii. [celá zpráva]