Zastřešené historické schodiště Bono publico - které propojuje Velké náměstí na vyvýšeném historickém centru Hradce Králové s níže položenou třídou Komenského - prochází rekonstrukcí od začátku léta.

Archeologové zde po venkovních stranách schodiště provádějí záchranný výzkum, jehož první část v biskupských zahradách je již u konce. Přinesla důležitá svědectví o historii a utváření kopce mezi Labem a Orlicí od pravěku víceméně až do současnosti.

„Na horní hraně biskupských zahrad jsme odkryli pravěký val, který sloužil jako opevnění. V něm jsme nalezli zlomky keramických nádob i pazourkové nástroje staré 3300 až 5500 let. Znovu se potvrdilo, že návrší, kde je dnes Velké náměstí, bylo silně osídleno již v pravěku,“ poznamenal archeolog Radek Bláha z hradeckého Muzea východních Čech.

Archeolog Muzea východních Čech Radek Bláha

Archeolog Muzea východních Čech Radek Bláha

FOTO: Petr Vinklář

V mladších vrstvách archeologové objevili zlomky kuchyňské i stolní keramiky, části různých nástrojů, šperky či ozdoby z ošacení, které je možné datovat do období renesance – v našich krajích tedy zhruba do 16. až 17. století.

Předměty nalezené při záchranném výzkumu (FOTO: Petr Vinklář)

Předměty nalezené při záchranném výzkumu (FOTO: Petr Vinklář)

V mladších vrstvách archeologové objevili i zlomky kuchyňské i stolní keramiky, části různých nástrojů, šperky či ozdoby z ošacení, to vše z období renesance.

V mladších vrstvách archeologové objevili i zlomky kuchyňské i stolní keramiky, části různých nástrojů, šperky či ozdoby z ošacení, to vše z období renesance.

FOTO: Petr Vinklář

„Níže položená sonda naznačila, že svah, na kterém je schodiště a terasy, se původně příkře skláněl k Orlici a měl daleko prudší sklon než dnes. Objevili jsme tam i požárovou vrstvu z 10. až 12. století, která souvisí s požárem dřevohlinité hradby slovanského hradiště. I to je dalším střípkem do mozaiky historie a utváření tohoto kopce mezi Labem a Orlicí,“ doplnil Bláha.

Na místě nyní pracují i stavbaři, konkrétně uvnitř schodiště, které se v průběhu rekonstrukce dočká kompletní výměny schodů, nové budou vnitřní i venkovní omítky nebo okna v tamburech nad odpočívadly.

Uvnitř vede dané schodiště.

Uvnitř vede dané schodiště.

FOTO: Petr Vinklář

Místo archeologických nálezů v Hradci Králové

Biskupské zahrady, místo archeologických nálezů v Hradci Králové

FOTO: Petr Vinklář

Kompletně se vymění měděné krytiny na střechách a římsách, nová bude pískovcová a žulová dlažba. Součástí oprav jsou i sadové úpravy v okolí, osvětlení a ozvučení objektu, stejně tak opatření proti vlhkosti.

Stavbu nelze jednoduše podřezat a opatřit izolací. Schodiště se během staletí několikrát změnilo. Jeho základy stojí často mimo zdi nebo tam nejsou vůbec, podzemní část zdiva se často rozšiřuje.Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu

„Schodiště je v posledních letech oblíbeným cílem vandalů. Proti takovýmto škodám bude nově osvětlený prostor sledovat kamerový systém napojený na pult městské policie,“ uvedl mluvčí hradeckého magistrátu Petr Vinklář.

Historické schodiště Bono publico

Hradecký archeologický výzkum

FOTO: Petr Vinklář

I když hlavní práce na schodišti odstartovaly v létě, z malé části rekonstrukce začala už loni na podzim. Tehdy se zdivo ošetřilo odsolovacími omítkami a zabudovala do něj speciální technologie proti vzlínání vody z podloží.

„Stavbu nelze jednoduše podřezat a opatřit izolací. Schodiště se během staletí několikrát změnilo vzhledem, částečně dispozicí i způsobem využití, postupně se také zapouštělo do terénu. Prochází budovou barokního biskupství, dvěma středověkými hradbami, základy stojí často mimo zdi, nebo tam nejsou vůbec, podzemní část zdiva se často i rozšiřuje. Jeho obnova je proto složitým technickým problémem. Nová technologie snad bude v boji s vlhkostí účinnější a hlavně trvanlivější,“ vysvětlil vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta.

Opravy za skoro 23 miliónů

Po dobu rekonstrukce je Bono publico zcela uzavřené. Pěší mohou pro cestu od křižovatky Fortna na Velké náměstí využít nedaleké schodiště u bývalého pivovaru nebo Gočárovo schodiště, vzdálené zhruba 150 metrů druhým směrem k zdravotnické škole.

Celkové náklady na rekonstrukci tohoto propojení Fortny a Velkého náměstí budou skoro 23 miliónů korun.

FOTO: Petr Vinklář

Město hradí většinu oprav z vlastního rozpočtu, od ministerstva kultury má příslib na získání dotace ve výši zhruba 2,3 miliónu Kč.