„Jsme opravdu poslední generace, která si může přeživší holokaustu přímo vyslechnout,“ tvrdí Kia Haysová, programová manažerka institutu Shoah Foundation, jenž má na starosti právě sběr výpovědí osob, které holokaust přežily.

A to je důvodem, proč vědci vymysleli způsob, jak jejich příběhy předat i dalším generacím. Vyzpovídali celkem 15 přeživších, kteří budou v ohijském muzeu Maltz Museum of Jewish Heritage uchováni jako interaktivní hologramy.

Návštěvníci jim budou moci klást otázky a hologramy jim budou odpovídat, jako by se jednalo o reálné osoby.

Jedním z těch, kteří se takovým způsobem nechali zvěčnit, je dvaadevadesátiletý Stanley Bernath. „Holokaust by neměl být nikdy zapomenut, a právě proto jsem se na projektu s radostí podílel,“ prozradil pamětník.

Vědci na této technologii pracovali více než deset let. „Můžeme říct, že prostřednictvím technologie bereme část historie a znovu ji oživujeme,“ řekl zakladatel ohijského muzea Milton Maltz.

Pamětníci museli zodpovědět více než tisíc otázek

Při vytváření hologramu musel Stanley, stejně jako každý jiný zpovídaný, odpovědět na více než tisíc otázek, na které by se mohli návštěvníci muzea následně zeptat.

„Identifikovali jsme každou jeho odpověď, kterou jsme poté integrovali do softwarového systému. Během procesu jsme nic neupravovali a odpovědi nijak neměnili. Je to zkrátka Stanley a jeho příběhy jsou vyprávěny tak, jak je cítí on,“ tvrdí Haysová.

„Beru to jako dar. Byla to jedna z nejlepších věcí, kterou jsem ve svém životě udělal,“ má jasno Stanley Bernath.