Prázdninové setkání bohemistů nabízí pestrý akademický program. Na 120 vyučovacích jednotek zahrnuje praktický jazykový kurz, výběrové semináře a přednášky.

Objevují se mezi nimi nejen témata striktně lingvistická, ale i ta reflektující českou jazykovou kulturu v širším kontextu. K diskutovaným tématům bude patřit jazyk české žurnalistiky, moderní český folklór nebo proměny českých kin. Za zmínku stojí rovněž divadelní představení studentů Ústavu bohemistických studií (tedy nerodilých mluvčích), vztažené k výročí vzniku Československa.

Z loňského ročníku LŠSS v Praze

Z loňského ročníku LŠSS v Praze

FOTO: FF UK

Pro účastníky se chystá i několik cyklů tematických vycházek po Praze, klub českých filmů, repertoár českých písní, tanec a řada volitelných sportovních aktivit.

Kromě toho mají studenti letošního ročníku LŠSS možnost zúčastnit se od 14. do 17. srpna IX. Mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, a to jak v roli posluchačů, tak aktivně coby vystupující.

Budoucí překladatelé z češtiny

„Přínos Letní školy slovanských studií zdaleka není jen vzdělávací,“ poznamenala ředitelka Ústavu bohemistických studií FF UK Svata Škodová, která je garantkou celého projektu.

„Studenti získávají řadu bezprostředních zkušeností s českou kulturou, uplatňují znalost jazyka v přirozených situacích a také tu uzavírají přátelství s kolegy z celého světa. To významně podporuje jejich motivaci a zájem o obor a zvyšuje šance na to, že se mu budou i později věnovat,“ dodala.

Právě z nich se budou podle ní rekrutovat překladatelé české literatury, zakladatelé center české kultury. „Zkrátka skuteční kulturní vyslanci naší země. Pro relativně malý jazyk, jakým čeština je, jsou právě takové kulturní mise mimořádně důležité,“ uzavřela.

LŠSS nepořádá jen pražská Karlova univerzita, ale i třeba vysoké školy v Olomouci či v Brně. Kupříkladu na tamní Masarykově univerzitě měla akce loni úspěch. [celá zpráva]