Hlavním cílem soutěže je podpora pedagogické profese, jak uvedla vzdělávací organizace EDUin, která se podílí na organizaci akce. Již loni v září se uskutečnil zkušební (nultý) ročník daného klání. [celá zpráva]

Náročná výuka a zapojení všech žáků

Vítězkou prvního ročníku ceny GTP CR se stala Kateřina Vrtišková ze ZŠ Jílové u Prahy. Porotu oslovila její zacílená a relativně náročná výuka, organizovaná tak, aby se děti učily samy objevovat svět a mohly pracovat svým individuálním tempem.

Z hodiny, kterou měli porotci možnost zhlédnout, bylo evidentní, že žáci se učí s radostí, mají nadstandardní návyky a dovednosti a umějí pracovat samostatně i ve skupině.

ČTĚTE TAKÉ:
Nejoblíbenějším učitelem je David Turek z České Kamenice

Na druhém místě skončila Petra Šubrtová z pražské ZŠ Petřiny sever. Předseda poroty Lumír Al-Dabagh vyzdvihl především způsob její výuky – to, jak předkládá dětem náročná témata, jak je propojuje s jejich životem, nezjednodušuje je, nechává je dětem zažít a usiluje o to, aby je dokázaly pochopit přes vlastní prožitek.

Finalisté soutěže

Finalisté soutěže

FOTO: EDUin

Třetí místo, které vyhlásila ředitelka EDUin Martina Kaděrová, obsadila Kateřina Sládková ze ZŠ Za Nádražím z Českého Krumlova. Porota ocenila, jakým způsobem dokáže při výuce propojit téma globálních změn se čtenářským cílem a formou skupinové práce zapojit všechny žáky do zvolených aktivit, které směřují k cíli lekce. Zaujala ji konstruktivisticky pojatá výuka, při níž se klade důraz na vyjádření vlastního názoru dětí.

Zahraniční stáž pro celkovou vítězku

Tři vítězky obdržely šek v hodnotě 50 tisíc korun, poukázku na odběr her pro školu, na které působí, v hodnotě 20 tisíc korun a stromeček jabloně, jejíž budoucí plody symbolizují výsledky jejich práce.

Absolutní vítězka, kterou vyhlásil zakladatel společnosti Albi, hlavního partnera ceny, Antonín Kokeš, navíc obdržela poukaz na zahraniční stáž v hodnotě 30 tisíc Kč a také pomyslnou korunu – skleněný vavřínový věnec od brazilského scénografa a skláře žijícího v ČR Ricarda Hoinheffa.

Slavnostního vyhlášení vítězů se zúčastnil i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal (tlskající nejvíce vpravo)

Slavnostního vyhlášení vítězů se zúčastnil i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal (tleskající, stojící nejvíce vpravo).

FOTO: EDUin

„Těší nás, že se nám daří cenu etablovat v rámci odborné i laické veřejnosti a že je vnímána jako ocenění učitelské profese. Finalisté se bez ohledu na to, jaký předmět a jak staré žáky vyučují, shodují na tom, že tím nejdůležitějším, co chtějí svým žákům předat, jsou morální hodnoty, schopnost samostatného úsudku a zájem o dění kolem nich,“ uzavřela koordinátorka pro GTP CR Hana Matoušů z EDUin s tím, že základem je tedy skutečně lidský přesah.