O tom, že si MU už může – jako druhá v ČR po pražské Univerzitě Karlově – schvalovat své studijní programy, protože jí byla udělena takzvaná institucionální akreditace, Novinky informovaly. [celá zpráva]

O co půjde konkrétně? „Na naší fakultě budeme usilovat o otevření studijního programu Klinická farmacie, protože se jedná o důležitou součást klinické medicíny a velmi poptávanou specializaci,“ uvedl děkan Lékařské fakulty MU Martin Bareš. Výuku v tomto programu chce zahájit v akademickém roce 2020/2021, a to pro dvě skupiny po 15 studentech.

Děkan zdůraznil, že výuka farmacie nebude představovat konkurenci pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu, jelikož půjde o doplňkový studijní program, který jen rozšíří stávající nabídku.

Embryolog i tlumočení znakové řeči

„Lékařská fakulta chystá také další nový magisterský studijní program, a to Embryolog ve zdravotnictví, který reaguje na rostoucí potřebu léčby poruch plodnosti a neexistenci akreditovaného vzdělávacího programu v tomto oboru,“ sdělila dále mluvčí MU Tereza Fojtová.

Nové studijní programy připravují i další fakulty, a to v rámci projektu Muni 4.0, který loni získal dotaci 200 miliónů Kč z evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dva chce akreditovat Přírodovědecká fakulta, která připravuje magisterské programy Geoenvironmentální rizika a sanace a Biotechnologie.

Filozofická fakulta MU hodlá v nejbližších letech zavést také dva nové programy, a to bakalářský Tlumočnictví českého znakového jazyka a navazující magisterské studium Zvukového designu a multimediálních technologií.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

FOTO: Masarykova univerzita

„Na rostoucí poptávku trhu a rovněž na národní strategii Zdraví 2020 a mezinárodní strategii WHO 2020 pak reaguje i Fakulta sportovních studií, která chystá bakalářský studijní program Kondiční a osobní trenér,“ doplnila Fojtová.

Zpřehlednit a lépe si rozvrhnout studium

Většinu výše uvedených studijních programů nabídne univerzita zájemcům od akademického roku 2019/2020 a v roce následujícím. Jejich akreditace již bude nově schvalovat univerzitní Rada pro vnitřní hodnocení. V případě magisterského studijní programu Klinický farmakolog bude schvalovacím orgánem Národní akreditační úřad.

Nová nabídka studijních programů již odráží platnou novelu vysokoškolského zákona o institucionální akreditaci. Původní počet 600 otevíraných studijních programů univerzita v příjímacím řízení pro akademický rok 2019/20 sníží na 400, nabídne však nové možnosti výběru studijního plánu.

Škola tím vším reaguje také na potřeby a očekávání studentů, kteří tak budou moci rozšířit získané poznatky napříč obory a zároveň v některých případech odložit volbu specializace na později.

Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek

Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek

FOTO: Milan Malíček, Právo

Například dle rektora Mikuláše Beka v posledních letech stále atraktivnější studium informatiky budou moci do svých studijních plánů zařadit i studenti ekonomie, sociálních nebo humanitních věd. Připomněl, že se nabídka studijních programů zpřehlední.

Finální podobu celé nabídky Masarykova univerzita zveřejní 1. listopadu s otevřením přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20.