Objev byl učiněn v lokalitě El Rosal, která je součástí archeologického komplexu Maranga v peruánském hlavním městě Limě.

„Náš objev sestává ze dvou pohřebních míst, která zahrnují tři jednotlivce, jeden z nich je dospělý, který je otočen čelem dolů a je doprovázen dítětem. Druhý dospělý je starší, je vsedě. Jsou z období let 700 až 800 našeho letopočtu, jsou tedy staré přibližně 1300 let, pocházejí z kultury jménem Lima,“ popsala pro agenturu Reuters archeoložka Karina Venegasová, která na výzkumu pracovala.

Doplnila, že takové nálezy by měly vést k novým informacím o tom, jak tehdejší lidé žili, co jedli a jakými nemocemi trpěli.

Střídání civilizací

Jméno kultury Lima odpovídá jménu současného hlavního města Limy, které bylo založeno španělskými dobyvateli v 16. století jako „Město králů“.

Sama civilizace Lima se ve své době poměrně překrývala s okolními kulturami Paracas či Nasca, ještě o něco dřív v oblasti dominovala kultura Chavín. Od 9. století je pak vystřídala slavná říše Inků.

Území Jižní a Střední Ameriky toho nabízí více - například letošní nález rozlehlé sítě mayských měst lze označit takřka za archeologický objev století. [celá zpráva]