Ústav archeologické památkové péče středních Čech zajišťuje hned dvě naleziště v okolí Plaňan. V první lokalitě se podle informací zveřejněných Středočeským krajem našlo 55 archeologických objektů.

„Jde jednak o hroby z pozdní doby kamenné a doby bronzové, zhruba z let 2500 až 2000 před naším letopočtem, a jednak o zbytky sídliště z pozdní doby bronzové, v tomto případě z období 1300 až 1050 let před naším letopočtem,“ informovala Helena Frintová z tiskového oddělení krajského úřadu.

FOTO: Krajský úřad Středočeského kraje

Archeologové odkryli pozůstatky kůlových konstrukcí i řadu dochovaných předmětů vypovídajících o způsobu života tehdejších lidí. Na této ploše byl už průzkum ukončen.

V Polabí se něco takového dosud nenašlo

Na návrší, tedy v druhé lokalitě, narazili pracovníci na další vrstvu z doby bronzové. Ta je unikátní zejména svojí mocností, která dosahuje 50 až 80 centimetrů.

„V zemědělsky intenzivně obdělávaném Polabí archeologové dosud ještě podobné naleziště neobjevili. Odkryté kulturní objekty pocházejí patrně z období 1300 až 800 let před naším letopočtem,“ doplnil radní Karel Horčička (ČSSD). Mezi nalezenými předměty byly i dochované celé nádoby.

Archeologové objevili i řadu dochovaných předmětů.

Archeologové objevili i řadu předmětů.

FOTO: Krajský úřad Středočeského kraje

I přes archeologický průzkum by měla stavba obchvatu skončit ještě letos. Náklady na průzkum dosáhnou celkem 9,5 miliónu korun.