„Důležitý je včasný odborný zásah, který zánětu žil pomůže předejít,“ upozornil František Jalůvka z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Základem léčby po vyšetření angiologem je podpora žilního systému kompresí.

„Proto jsou jedním z prvních kroků kompresní punčochy, které eliminují otok, bolesti a zpomalují progresi onemocnění,“ nastínil s tím, že dalším opatřením je farmakologická léčba.

Metličkami to začíná

„Jejím cílem je zabránit dalšímu poškozování žilního systému a odstranit nebo alespoň zmírnit průvodní obtíže,“ vysvětlil Jalůvka a dodal, že postupně se přidávají i malé kosmetické výkony.

Tzv. metličky a drobné žilky lze léčit sklerotizací, což je jedna z metod odstraňování křečových žil. „Do křečové žíly je malými vpichy aplikován spe­ciální roztok, který způsobí její slepení a postupným prorůs­táním vaziva dojde k uzávěru žíly,“ popsal lékař.

Další možnou léčbou je radiofrekvenční ablace, při níž je do povrchového žilního kmene zavedena sonda vysílající laserové záření nebo bipolární radiofrekvenční proud, či terapie laserem. Její výhodou je přesné zacílení bez poškození okolí.

„V případě větších žil a kmenových varixů, které vzniknou dlouhodobým přetěžováním žíly nadměrným množstvím krve, je nejvhodnější chirurgická léčba. Při ní jsou postižené žíly odstraněny a jejich funkci převezmou žíly zdravé. K radikálním operacím pak patří podvazování žilních spojek u bércových vředů,“ objasnil cévní chirurg ostravské nemocnice.

První projevy budoucího zánětu žil mohou lidé na sobě pozorovat už v rané dospělosti. Podle Jalůvky se nemoc projevuje postupně v návaznosti na genetickou dispozici jedince.

Od kosmetiky až k amputaci

„V první fázi má zánět žil spíše kosmetický dopad, ale už v tuto chvíli se začíná objevovat pocit těžkých nohou. Postupně se přidávají problémy v podobě otoků, bolesti i změny pigmentace. Na vině je zhoršený odtok krve z končetin, který je způsoben ochabnutím žilní stěny, rozšířením žíly a poškozením jejích chlopní,“ uvedl Jalůvka.

Otoky časem oslabí ochrannou funkci kůže a naruší její integritu tak, že vznikne bércový vřed, který postupuje až ke kosti. „V konečné fázi, většinou v pozdějším věku a v případě, že člověk onemocnění podceňuje a nespolupracuje s lékaři, hrozí dokonce i amputace,“ varoval.