„Jakým způsobem jednotlivé vzdělávací systémy podporují neveřejné školy, to je v každé zemi jinak. Nicméně tvrzení, že se v žádné nepodporuje z veřejného rozpočtu soukromé školství, není pravdivé,“ zdůraznil Feřtek.

Například v Nizozemsku podle něj může soukromá škola dostávat od státu stejné peníze jako veřejná, není-li výběrová.

Odebrání státní podpory neveřejným školám by znamenalo z velké části jejich likvidaci. Musely by zřejmě výrazně zvýšit své školné.Tomáš Feřtek, EDUin

Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně Jiří Nantl na Twitteru napsal, že veřejné financování soukromých školek a škol je celkem běžné v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Církvím patří i řada speciálních škol

„Také církevní školy dostávají v různých evropských zemích v nějaké formě státní dotace,“ poznamenal Čech. Do církevních škol mohou chodit jak věřící různých vyznání, tak nevěřící. Církvím patří i některé speciální školy. „Jsem přesvědčen, že církevní školství plní veřejnou službu jako jakékoli školství v ČR, tedy i to veřejné,“ dodal.

Soukromé a církevní školy dostávají nyní peníze od státu na základě porovnání s výdaji srovnatelných veřejných škol. Nárůst rozpočtu a příjmů se tak v jejich financování promítne vždy zhruba s ročním zpožděním. V prvním roce mají nárok na 60 procent normativu.

Při dobrém hodnocení od České školní inspekce stoupne v dalších letech dotace neveřejným středním školám na 90 procent a základním na 100 procent. Některé soukromé a církevní vybírají navíc školné, které se pohybuje zpravidla v řádu tisíců až desetitisíců korun ročně.

Dotace mohou neveřejné školy využít na neinvestiční výdaje, zejména mzdy. Podle jejich zástupců je přitom nespravedlivé, že učitelé v těchto školách dostávají přidáno pomaleji. Čech spolu s Pavlou Katzovou ze Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska minulý týden řekli, že nová vláda by měla zajistit lepší způsob jejich financování.

Kritika od Babiše

Babiš v pondělí státní příspěvky pro neveřejné školy kritizoval. Uvedl, že jim ministerstvo školství dává 6,5 miliardy ročně. Nový ministr Robert Plaga (ANO) podle něj bude muset otázku jejich financování řešit. Plaga připustil, že to otázka k diskuzi je. Při svém uvedení do úřadu rovněž sdělil, že hlavními prioritami resortu jsou řešení nedostatku peněz na inkluzi a vytvoření speciální agentury pro sport. [celá zpráva]

Odebrání státní podpory neveřejným školám by každopádně dle Feřtka znamenalo z velké části jejich likvidaci. Musely by zřejmě výrazně zvýšit své školné. Feřtek upozornil na to, že mezi rodiči dětí v soukromých školách jsou plátci daní. „Není důvod, proč by jim stát neměl tak jako ostatním přispět na to, že své děti někam posílají,“ je přesvědčen.

Podle statistik MŠMT pracovalo v minulém školním roce na zhruba tisícovce mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, které patří církvím či soukromníkům, 13 600 učitelů. Celkem je v ČR asi 155 tisíc pedagogů. Pro regionální školství se v letošním rozpočtu vyčlenilo 94,5 miliardy Kč, pro církevní školství 1,5 miliardy.