Skupina veterinářů a ochranářů z České republiky, Keni, Velké Británie a Jihoafrické republiky se v listopadu sešla v keňské rezervaci Ol Pejeta. Právě tam totiž přebývají poslední tři jedinci tohoto typu nosorožce - jeden samec a dvě samice. Všichni patří dvorské zoo, odkud byli do Keni odvezeni v roce 2009. Hlavním cílem přesunu bylo pokusit se o jejich přirozené rozmnožování v afrických podmínkách.

„Ačkoli samice cyklovaly, k jejich zabřeznutí nedošlo. V současnosti tak zůstává jedinou nadějí na záchranu genů severních bílých nosorožců v živých jedincích umělá reprodukce, která by zahrnovala využití samic blízce příbuzných nosorožců bílých jižních jako náhradních matek. O něco takového se u nosorožců zatím nikdo nepokusil,“ vysvětlila mluvčí dvorské zahrady Andrea Jiroušová.

Pomoc jižního druhu nosorožce

Brzy by se mělo přistoupit k získání vajíček z posledních dvou samic nosorožce bílého severního v Keni. V Ol Pejetě se také potenciální náhradní matky, tedy samice nosorožce bílého jižního, oddělily od samce, čímž se má zajistit, aby nebyly březí a některé z nich byly připraveny na přijetí „severního“ embrya v průběhu roku 2018.

Samice Nájin v keňské rezervaci

Samice Nájin v keňské rezervaci

FOTO: Jan Stejskal/ZOO Dvůr Králové

Celá procedura zahrnuje užití semene severních bílých nosorožců z několika, dnes už uhynulých samců, jež je uloženo v Berlíně. Jedinými možnými dárkyněmi vajíček jsou dvě samice v Ol Pejetě, Nájin a Fatu, jimž je 28 a 17 let. Odběr vajíček v sobě nese určitou míru rizika pro samice a bude se muset uskutečnit ve volném výběhu.

„Aby zákrok proběhl co nejhladším způsobem, pracuje skupina odborníků ze ZOO Dvůr Králové, IZW Berlín a institutu Avantea v italské Cremoně už dva roky na vývoji metody pro odběr vajíček na samicích jižních bílých nosorožců v evropských zoologických zahradách,“ uvedl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. O tom již Novinky psaly, konkrétně o odebrání vajíček v Británii. [celá zpráva]

Skupina zároveň vyvíjí in vitro postupy (oplodnění ve zkumavce) pro vytvoření embrya z takto odebraných vajíček.

Samice Nájin v keňské rezervaci

Samice Nájin v keňské rezervaci

FOTO: Jan Stejskal/ZOO Dvůr Králové

Pokud vše půjde, mohl by první pokus o odběr vajíček samic Nájin a Fatu proběhnout pod dohledem organizace Kenya Wildlife Service již v první čtvrtině roku 2018. V případě úspěchu se vajíčka odvezou do laboratoře Avantea v Itálii, kde by se vědci pokusili vytvořit embryo za použití semene severního bílého samce. Následně by se embrya odvezla zpátky do Keni, kde by se v Ol Pejetě vložila do náhradních matek – nosorožce bílého jižního.

Starý mládenec Sudán

Kromě severních samic žije v keňské rezervaci rovněž samec Sudán, jenž se díky fundraisingové kampani (systematická aktivita, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců – pozn. red.) na seznamce Tinder stal „starým mládencem“ známým po celém světě.

Samec Sudán

Samec Sudán

FOTO: Jan Stejskal/ZOO Dvůr Králové

Ve svých 44 letech je podle zoo už příliš starý na páření, celé dny tráví pod bezpečnostním a veterinárním dohledem. Jeho zdraví se už nějakou dobu zhoršuje.