Novinky nedávno informovaly, že konkrétně zájem o školky i přes vládní opatření převyšuje jejich možnosti, zařízení tak musejí obvykle část dětí odmítat. [celá zpráva]

Na dotaci pro zvýšení kapacit na období 2018 až 2019 vyčlenilo MŠMT celkem 330 miliónů Kč. Výzva se vyhlašuje k 11. říjnu, uzávěrka přijímání žádostí je 8. prosince. Nevztahuje se na projekty hlavního města Prahy ani městských částí.

Téměř 230 nových tříd

Žádost o dotaci podává žadatel, tedy obec, ve stanoveném termínu MŠMT v elektronické a zároveň i v tištěné podobě. Podání žádosti o dotaci v elektronické podobě se provádí elektronickým dotačním systémem v online formuláři. Vytištěnou a podepsanou žádost odešle obec dle dalších pokynů uvedených v textu výzvy.

Program Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky se touto pátou výzvou ukončí.

V důsledku realizace čtyř předchozích výzev došlo k navýšení kapacit o 155 kmenových učeben základních škol s navýšením rejstříkové kapacity pro 3604 žáků, dále o 73 tříd školek s navýšením kapacity pro 1751 dětí.

Od letošního roku navíc začal v ČR platit povinný poslední rok předškolního vzdělávání, který má řadu odpůrců. Rodiče musejí své pětileté děti zapsat do školek, které jsou ve školském rejstříku. Mnohým se to nelíbí, ač se mohou dohodnout i na domácím vzdělávání s povinností občasného přezkoušení ve školce. [celá zpráva]

U středních škol je to jinak 

Co se týká kapacit, jiná situace je u středních škol. Ministerstvo školství sice neplánuje omezovat jejich počet, zvažuje však snížení jejich kapacit, aby přestaly přijímat příliš velký počet žáků, z nichž část dle resortu nemá vhodné studijní předpoklady. [celá zpráva]