Dílo je volně dostupné on-line na webu. Rozsáhlý slovník nenabízí jen texty, obrázky a grafy, ale také audionahrávky českých nářečí či videa vysvětlující znakovanou češtinu.

Elektronická verze slovníku, vytvořená týmem Aleše Horáka z Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU, umožňuje uživatelům snadno přecházet mezi jednotlivými hesly, vyhledávat neznámé termíny nebo si zobrazovat hesla patřící do jednotlivých disciplín.

 

FOTO: repro czechency.org

Slovník vysvětluje pojmy od fonetiky a lexikologie přes dialektologii a etymologii až po moderní mezioborové disciplíny jako počítačová lingvistika nebo sociolingvistika.

I pro středoškolské učitele či novináře

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR není pouze pro jazykovědce. „Slovník má sloužit především lingvistům a vysokoškolákům, ale také středoškolským učitelům i dalším odborníkům, kteří s lingvistikou přicházejí do kontaktu, například informatikům, novinářům nebo právníkům. I proto má většina hesel dvě části: základní a rozšiřující,“ vysvětlil vedoucí projektu Petr Karlík z Filozofické fakulty MU.

Vědecká práce na slovníku a příprava elektronické verze skončila na konci roku 2015, další etapou pak byla příprava tištěné publikace, která vyšla letos.

Univerzita připomíná, že již dříve byla veřejnosti zpřístupněna Internetová jazyková příručka, která je po softwarové stránce dílem Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU. Internetová jazyková příručka obsahuje vedle rozsáhlého výkladu pravidel českého pravopisu také přes 100 tisíc slovníkových hesel, je rovněž propojená se Slovníkem spisovné češtiny a Slovníkem spisovaného jazyka českého.