Česká arteterapeutická asociace definuje arteterapii jako léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy se řadí k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy se pojímá jako svébytný obor.

Obvykle se rozlišují dva základní proudy: terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné, a artpsychoterapie, kde se výtvory a prožitky z procesu tvorby dále psychoterapeuticky zpracovávají.

Široká škála využití

Studium arteterapie slouží absolventům středních škol s maturitou, pracovníkům v centrech volného času i v nápravných zařízeních, speciálním pedagogům, vychovatelům, sociálním pracovníkům či logicky také výtvarníkům.

Pro speciální pedagogy a psychology je kurz akreditovaný ministerstvem školství, ostatní úspěšní absolventi obdrží odpovídající osvědčení.

Studium se skládá z 327 hodin přednášek, metodických seminářů, praktických cvičení, exkurzí a dalších akcí. Všechny studijní aktivity vedou vysokoškolští pedagogové.

Jihlavská škola kurz nabízí v rámci celoživotního vzdělávání. VŠPJ je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina.