Zmíněná látka EHMC má sloužit k ochraně před slunečním zářením, sama se však pod jeho vlivem mění a může vést k poškození lidského genomu. Podle odborníků z Masarykovy univerzity se látka ve výrobcích denní péče postupně přestává používat.

KOMENTÁŘ DNE:
Rumuni protestují, EU se blazeovaně neangažuje - Protesty Rumunů proti korupci a nečinnost Evropské unie komentuje Alex Švamberk. Čtěte zde >>
Očima Saši Mitrofanova: Komu Senát nedají? Kdo ho nechce dát?

Podle vedoucího odborného týmu výzkumníků Pavla Čupra byly vlastnosti EHMC zkoumány, nikoli však biologické účinky této látky po její přeměně. Výzkumníci se tedy zaměřili na tuto oblast, a přišli se závažným zjištěním. V laboratorních testech vykazuje EHMC výrazný genotoxický efekt.

„Znamená to, že může poškozovat DNA člověka, a potenciálně tak způsobit mutace v genomu, které by mohly vyvolat i závažná onemocnění,“ uvedla doktorandka Anežka Sharma, která se na výzkumu podílela.

Genotoxické účinky byly sledovány na buňkách bakteriálních i lidských, a to včetně kmenových buněk jater. Jako první byly zveřejněny výsledky testů na bakteriích.

Podle Čupra je potřeba nyní používání látky EHMC přehodnotit. Bude se zasazovat o to, aby se s výsledky výzkumu seznámily například i instituce zabývající se vlivem látek na člověka v rámci Evropské unie.