Zmíněná látka EHMC má sloužit k ochraně před slunečním zářením, sama se však pod jeho vlivem mění a může vést k poškození lidského genomu. Podle odborníků z Masarykovy univerzity se látka ve výrobcích denní péče postupně přestává používat.

KOMENTÁŘ DNE:

Očima Saši Mitrofanova: ODS budoucím hegemonem? Dokáže i odpuzovat

Podle vedoucího odborného týmu výzkumníků Pavla Čupra byly vlastnosti EHMC zkoumány, nikoli však biologické účinky této látky po její přeměně. Výzkumníci se tedy zaměřili na tuto oblast, a přišli se závažným zjištěním. V laboratorních testech vykazuje EHMC výrazný genotoxický efekt.

„Znamená to, že může poškozovat DNA člověka, a potenciálně tak způsobit mutace v genomu, které by mohly vyvolat i závažná onemocnění,“ uvedla doktorandka Anežka Sharma, která se na výzkumu podílela.

Genotoxické účinky byly sledovány na buňkách bakteriálních i lidských, a to včetně kmenových buněk jater. Jako první byly zveřejněny výsledky testů na bakteriích.

Podle Čupra je potřeba nyní používání látky EHMC přehodnotit. Bude se zasazovat o to, aby se s výsledky výzkumu seznámily například i instituce zabývající se vlivem látek na člověka v rámci Evropské unie.