Za první čtvrtletí tohoto roku bylo evidováno 11 038 plných úvazků. Samotných asistentů je ale víc, protože často nedostávají plný úvazek, ale třeba jen poloviční. Statistika ministerstva školství, kterou má Právo k dispozici, vykazuje součet všech druhů úvazků.

Počty fyzických osob ministerstvo školství nesčítalo, ale oproti předchozím statistikám je růst markantní. Ještě před dvěma lety v září si celkový počet 6708 plných úvazků dělilo mezi sebou 10 382 asistentů pedagoga. Loni v září už to bylo 8831 úvazků na 13 299 asistentů.

Ráno asistentem, pak do družiny

Od té doby se počet úvazků zvýšil zhruba o čtvrtinu na zmíněných 11 tisíc. Kdyby byl zachován stejný poměr mezi počtem úvazků a asistentů, odpovídalo by to nyní 16 až 17 tisícům asistentů v terénu.

V tomto školním roce na nové podpory dosáhlo už 26 949 dětí s handicapem z celkového množství téměř 906 tisíc žáků v základních školách. Ministerstvo školství pro ně do konce února rozdělilo 954 miliónů korun. Vláda v pondělí schválila dalších 400 miliónů.

I ministerstvo zaskočil obrovský zájem o diagnózy pro postižené. Poradenská zařízení, která děti vyšetřují, k diagnózám určují přesné finanční částky na jejich podporu. K tomu patří i určení asistentské služby. A plat asistenta podle nových pravidel, která začala nabíhat od září, by měl být také vyšší.

Zatímco v minulosti se mzda na plný úvazek pohybovala v průměru kolem 11 tisíc korun, podle nových pravidel by měla činit až 18 tisíc. Krajské úřady mají peníze proplácet automaticky, a ne jako doposud, kdy dodávaly peníze jen na část platu asistenta a někdy třeba nic. Škola pak musela hradit mzdy z vlastních peněz, například ze sumy určené na odměny učitelů.

V Základní škole Kašava na Zlínsku mají dva asistenty ke dvěma dívkám s diagnózou lehké mentální postižení. U jedné z nich už probíhá nové vyšetření, které rozhodne o tom, zda se zvýší dotace na asistenty.

„Ještě jedeme podle starého režimu a s tím novým zatím nemáme zkušenosti. Podle nového nám proplatí celou částku. Na to jsem zvědavý,“ řekl Právu ředitel školy Zdeněk Vlk. Oba jeho asistenti pracují na 0,8 úvazku.

V základní škole Terezín v Ústeckém kraji mají několik dětí s poruchami učení, speciálními vzdělávacími potřebami a jedno dítko s kombinovanou vadou, které je na vozíčku a má i komunikační problémy.

Škola využívá tři asistenty. „Teď nám přicházejí další vyšetření z poradny a od září jich budeme mít více,“ slibuje si ředitelka Hana Bažantová s tím, že pevně věří, že jejich plat už bude garantován na 18 tisících.

Podle ní se asistenti pedagoga shánějí snáz než v minulosti. „Před pěti lety k nám chodili i lidé, kteří měli představu, že asistent je ten, kdo připravuje učiteli křídu a tabuli. Ale vždycky jsme si nakonec vybrali. Kdo to chce dělat, už ví a je připraven. Asi je to tím, že se o tom víc mluví a kurzů pro asistenty je také víc,“ řekla Právu.

Pracovala pro ně coby asistentka například studentka speciální pedagogiky, nyní zaměstnávají učitelku v důchodu.

Také zde všichni asistenti fungují podle starých pravidel. Škola na ně však stále nedostává dost peněz, což dorovnává z vlastního rozpočtu.

„Dáváme jim tolik peněz, kolik jim náleží podle náplně práce. Dáváme jim víc, než co dělá momentální průměrný plat asistenta. Musím ty peníze někde sehnat,“ dodala ředitelka Bažantová. Odrazující může být i fakt, že poradna doporučí asistenta jen na půl dne, takže pak se musí spokojit s polovičním úvazkem.

„Někdy to nevadí, jindy k tomu přidáme půl úvazku platu vychovatelky,“ vysvětlila Bažantová. Dopoledne se tedy asistent věnuje postiženým, odpoledne působí v družině.

Občas i řevnivost

Tam, kde se platy již narovnaly, občas vzniká mezi asistenty řevnivost, protože nároky na vzdělání se různí, zatímco plat 18 tisíc by měl být zaručen.

„Jedna asistentka dělala učitelku, po mateřské šla rovnou dělat asistentku a má 18 tisíc. Druhá je matka sedmi dětí a dělá si kurz. A jedna nemá ani kurz, žádnou praxi a své pětileté děcko strká do kočáru na odpolední spaní,“ popsal Právu zdroj, který nechtěl být jmenován.

Systém ale počítá s různými typy asistentů, k nimž se vážou odlišné nároky.

Například asistent ke zdravotně postiženým musí mít aspoň maturitu a 80 hodin studia pedagogiky pro asistenta pedagoga. Další asistenční služba je zase určena žákům s odlišnými kulturními podmínkami a těm stačí základní vzdělání, ale zato 120 hodin studia.