„Současné nastavení vysokoškolského studia umožňuje studentům zapsat si více oborů, a když zjistí, že některé z nich nejsou pro ně vhodné, předčasně je ukončí. MU chce proto inovovat pojetí svého bakalářského studia, které umožní flexibilnější výběr konkrétního zaměření prostřednictvím specializací nebo mezioborových modulů, a to i ve vyšším ročníku,“ uvedl rektor Mikuláš Bek.

Poradenství a zjednodušení nabídky

Zároveň univerzita podle rektora zřídí poradenské centrum, které bude mít za úkol pomoci uchazečům i studentům prvních ročníků lépe se zorientovat v nabídce oborů a podmínkách studia.

Projekt se zaměří také na inovaci studijních oborů, jejichž nabídka by se měla pro uchazeče zpřehlednit. Pracovat se má na úpravách s ohledem na požadavky trhu práce a propojení se zahraničím. Zkvalitnit výuku chtějí i s pomocí úspěšných absolventů.

Peníze škola využije také na rozvoj služeb Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás) a na další vzdělávání pedagogů, zejména na zlepšení jejich kompetencí a jazykové vybavenosti.

„Díky těmto aktivitám bychom měli dosáhnout hmatatelného zkvalitnění bakalářského studia na celé univerzitě a více pomáhat studentům s volbou vhodného oboru, který budou ochotni a schopni úspěšně dokončit,“ shrnula prorektorka MU Markéta Pitrová.