Škola Labyrinth aktuálně působí v Brně. Jde o první laboratorní školou v ČR, ve světě nicméně existuje síť vzájemně spolupracujících škol tohoto typu.

Úzká spolupráce s univerzitami

„Laboratorní školy jsou založeny na úzké spolupráci základních škol a univerzit. Principem vzdělávání je zde symbióza jednotlivců a institucí, které do vzdělávání vstupují a mohou jej obohacovat. Cílem je kvalitní vzdělávání postavené na participaci všech zúčastněných, zejména dětí,“ uvedl ředitel Labyrinthu Brno Břetislav Svozil.

Zázemí zlínské školy vznikne v prostorách budovy na náměstí T. G. Masaryka 1279, kde v současnosti působí Fakulta humanitních studií UTB. Za vznikem nové školy stojí zejména iniciativy rodičů, kteří hledají školu podporující individuální talenty dětí.

Prožitkové učení i badatelství

Vzdělávací program v češtině a angličtině vychází z amerického konceptu takzvaných Laboratory School, akreditovaného ministerstvem školství. Výuka probíhá v malé skupině s ohledem na individuální potřeby a nadání každého dítěte.

„Při práci s dětmi budou učitelé využívat různé formy a metody práce, zejména prožitkové učení, badatelství, matematiku budou děti učit i dle metody Hejného. Do výuky se zapojuje i kritické myšlení či polytechnické vzdělávání,“ doplnil Svozil.

Děti budou při výuce pracovat ve skupinách, využívat aktivní panely nebo tablety. Učení ale bude probíhat i mimo budovy školy: na univerzitě, v přírodě či muzeu. Součástí vybavení bude také venkovní sportoviště.

Škola zajistí i mimoškolní a volnočasové aktivity až do pozdních hodin, družinu a celodenní stravování včetně pitného režimu.

Od září se ve škole připravuje výuka žáků 1. třídy, postupně škola nabídne vzdělávání až do 9. třídy. Nyní shání kvalifikované pedagogy a rodilé mluvčí. Labyrinth je součástí IALS, Mezinárodní asociace laboratorních škol, spolupracuje s univerzitními pracovišti, neziskovými organizacemi, kulturními institucemi i firmami.