„V roce 2016 podali domácí přihlašovatelé 792 patentových přihlášek, nejvíce z oborů doprava a skladování, stavby, zdraví a zábava. Lze považovat za pozitivní, že téměř čtvrtinu přihlášek podaly naše vysoké školy,” uvedl předseda úřadu Josef Kratochvíl.

ČR jako příhodné místo pro podnikání

Zahraniční přihlašovatelé získali 5964 patentů platných na území Česka, je to meziročně o pětinu více.

„Vývoj potvrzuje, že ČR vnímají majitelé evropských patentů jako území příhodné pro podnikání, jako průmyslově vyspělé teritorium, na kterém je potřeba zajistit ochranu nových technologií a výrobků,” dodal Kratochvíl.

Doba ochrany užitným vzorem bývá na čtyři roky

Úřad loni zapsal do rejstříku také 1187 užitných vzorů, které jsou obvykle řešením pro menší vynálezy. Od roku 2012 tento počet klesá. Celkový počet platných vzorů v ČR je 8398.

Nejvíce přihlášek užitných vzorů bylo loni z oborů stavebnictví a doprava a skladování. Roste také zájem českých podnikatelů o získání ochrany v zahraničí, loni podali 180 mezinárodních patentových přihlášek.

Doba ochrany užitným vzorem trvá čtyři roky, na žádost jeho majitele může být prodloužena. Maximální doba účinnosti je deset let. Patent platí maximálně 20 let od podání přihlášky.

Úřad loni zapsal do rejstříku také 6985 národních ochranných známek, 6344 z nich českým subjektům. Na konci roku 2016 bylo v ČR platných celkem 1,35 miliónu ochranných známek, z nich 123 tisíc národních, 83 tisíc mezinárodních s vyznačením ČR, 143 tisíc s vyznačením EU a přes milión ochranných známek Evropské unie.