„Profesor Petrusek poprvé kvůli návrhu žezla oslovil akademického sochaře Olivu již v roce 1993. Naše fakulta vznikla roku 1990. Je ostuda, že se čeká tak dlouho, zvláště když uvážíme, že mladší Fakulta humanitních studií již vlastní žezlo má,“ sdělil Novinkám pedagog FSV a moderátor Václav Moravec, který projekt zaštítil.

Jedná se o aktivitu, na které spolupracují všechny instituty fakulty, což velmi těší i ředitelku Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Alici Němcovou Tejkalovou.

„Našli jsme společné téma pro celou fakultu,” řekla Novinkám. Na akci se významně podílejí i bývalí absolventi.

Akademický sochař Otmar Oliva, který žezlo zhotoví.

Akademický sochař Otmar Oliva, který žezlo zhotoví.

FOTO: FSV UK

Pro projekt vypsání sbírky získali autoři podporu i u děkanů FSV, současného Jakuba Končelíka a bývalých Lubomíra Mlčocha a Jana Ámose Víška.

„Již v 90. letech se pokusil sbírku uspořádat děkan Mlčoch, který roku 1997 vystřídal ve funkci Petruska, avšak nebyl úspěšný. Nyní je situace díky internetu a crowfundingovým kampaním daleko příznivější,“ vysvětlil Moravec.

Sochař Otmar Oliva (vlevo) se současným děkanem FSV UK Jakubem Končelíkem

Sochař Otmar Oliva (vlevo) se současným děkanem FSV UK Jakubem Končelíkem

FOTO: FSV UK

„Za první týden se vybrala téměř polovina z potřebné částky 600 tisíc korun,“ pochvaluje si. Částku vybírá FSV pouze na výrobní materiál, tedy jen na pracovní náklady. Velké množství prací na insigniích bude Otmar Oliva provádět zdarma.

Jeho tvorba je známá i v zahraničí, realizace má k vidění také ve Vatikánu.

Společnost jako na dlani

Studenti nápad podle Němcové Tejkalové podporují, nicméně hlavně ji těší zájem a aktivita absolventů. „Vnímám to jako jejich sounáležitost s FSV,“ dodala.

Ideovým návrhem insignií je motiv od pedagoga Martina Potůčka „Společnost jako na dlani“. Jedná se o zeměkouli na konečcích prstů lidské ruky. Každý prst symbolizuje jeden obor vyučovaný na FSV, celá ruka skutečnost, že má fakulta nabízet pohled na lidskou společnost jako na dlani.

Zhotoví se z kombinace ušlechtilých kovů. Fakulta předpokládá využití bronzu, stříbra, zlata a platiny, některé části se osázejí polodrahokamy. Zeměkoule na vrcholu se vytvoří z výrazně modrého drahého kamene lapis lazuli. Ten se z mytologického hlediska považuje za mocný kámen se schopností nasát měsíční energii a předat ji dotykem.

Sociolog Miloslav Petrusek (1936 – 2012), v 90. letech děkan FSV. Jeho snem již tehdy bylo, aby pro fakultu vyrobil sochař Otmar Oliva vlastní žezlo.

Sociolog Miloslav Petrusek (1936 – 2012), v 90. letech děkan FSV. Jeho snem již tehdy bylo, aby pro fakultu vyrobil sochař Oliva vlastní žezlo.

FOTO: FSV UK

Přáním fakulty je, aby Oliva zhmotnil ideový návrh žezla do konce letošního podzimu. Absolventi by tak v ideálním případě mohli na nové vlastní žezlo přísahat již v příštím akademickém roce.