Jáma, ve které rytina ležela, byla zasekaná 1,2 metru do skály. „V jejím zásypu se ukrývala keramika datovaná do doby kolem poloviny 10. století, železná sekerovitá hřivna o délce 47 centimetrů a naprosto unikátní břidlicová destička centimetr silná a přibližně 11 krát 12 centimetrů velká s rytinou mužské postavy nesoucí kříž,” uvedl mluvčí olomouckého pracoviště NPÚ Vlastimil Staněk.

Nález je podle něj zajímavý i svou polohou na nejvyšším místě takzvaného Petrského návrší, na kterém byl nejpozději od roku 1063 biskupský kostel svatého Petra.

Hroby v místech bývalého kláštera

Druhá etapa záchranného archeologického výzkumu v prostoru nádvoří děkanátu fakulty se soustředila zejména na jižní část nádvoří, do prostoru, kde se až do roku 1785 nacházel klášter u svatého Jakuba.

Překreslení rytiny

Překreslení rytiny

FOTO: Národní památkový ústav, ČTK

„Klášter byl založen před rokem 1213 pro augustiniánky, které v 16. století vystřídali minorité. Vlivem četných zásahů v minulosti byla zachycena jen torza zdiv z různých fází přestaveb a úprav kláštera a klášterního kostela sv. Jakuba, nebyly ale bohužel zjištěny žádné hmotné doklady nejstarší podoby kláštera ze 13. století,” doplnil Staněk.

Na zkoumané ploše bylo podle zástupců NPÚ odkryto 39 kostrových hrobů ve čtyřech řadách. Zemřelí byli bez výbavy či jakýchkoli součástí oděvů. Pohřebiště by mělo náležet ke klášteru u sv. Jakuba. Podle památkářů jde zřejmě o období vrcholného středověku.

Neobvyklý nález tkaniny

Při předchozím záchranném výzkumu v druhé polovině roku 2015 objevili archeologové dalších šest desítek hrobů, ale i soupravu přezek či korálky. Za unikátní označili také nález tkaniny, podle způsobu tkaní mohla být částí liturgického roucha staršího než ze 16. století.

Archeologové se tehdy zaměřili na dvůr podél vstupu do parkánových zahrad a parku, další sondy umístili přímo na nádvoří fakulty.

Rozsáhlá rekonstrukce budovy fakulty začala loni na jaře, náklady jsou odhadovány zhruba na 200 miliónů korun. V objektu sídlily především jazykové katedry a děkanát Filozofické fakulty UP, které jsou nyní přestěhovány.

Komplexní rekonstrukce zahrne podle informací na stránkách univerzity úpravu všech povrchů, výměnu rozvodů a inženýrských sítí, ale i změny vnitřního uspořádání.

Ve sklepních prostorách by měly vzniknout například dvě velké a tři malé studovny, počítá se rovněž s modernizací a kompletním vybavením učeben i s novou podobou nádvoří včetně odpočinkové zóny.