Za nejdůležitější studenti považují volby do Poslanecké sněmovny. Chodí k nim devět z deseti studentů. Ještě o něco větší podíl studentů šel volit prezidenta. Naproti tomu voleb do Evropského parlamentu se účastní zhruba dvě třetiny studentů, a jen necelá čtvrtina považuje volby do Evropského parlamentu za důležité.

Nechtějí si stěžovat na něco, co nezkusili ovlivnit

Tři čtvrtiny studentů chodí k volbám, protože by se podle nich měl každý člověk podílet na dění v zemi. Šedesát procent uvedlo, že si nechtějí stěžovat na něco, co se nesnažili ovlivnit. Třetinu politika zajímá a 22 procent tvrdí, že byli k účasti ve volbách vychováváni.

Téměř polovina respondentů netuší, koho bude volit v příštích parlamentních volbách.organizátorka průzkumu Markéta Paráčková

Napříč republikou mezi studenty panuje skepse ohledně vlivu voleb na budoucnost České republiky. Šestatřicet procent souhlasilo s tvrzením, že centrální dění je výsledkem dlouhodobých zájmů vlivných lidí a volby to příliš neovlivní. Dalších 31 procent považuje vliv voleb za okrajový. Podle pěti procent jsou volby fraškou.

Neumí si vybrat

Nejčastějším důvodem, proč někteří studenti nechodí volit, je skutečnost, že si nejsou schopni vybrat nikoho z nabízených stran a kandidátů. „S tím souvisí i to, že téměř polovina respondentů netuší, koho bude volit v příštích parlamentních volbách,” uvedla šéfredaktorka časopisu Studenta a organizátorka průzkumu Markéta Paráčková.

Se současnou politickou reprezentací nejsou studenti vysokých škol spokojeni. Nejhůře vnímají prezidenta Miloše Zemana, s nímž je nespokojeno 68 procent respondentů. Prezident podle jejich názoru také nejméně ze všech hájí jejich zájmy.

Více než polovina dotázaných vyjádřila nespokojenost s vládou a poslanci. Lépe dopadli obecní zastupitelé, kteří ze studentského pohledu nejlépe hájí zájmy studentů.