Proč se k vědeckému experimentu „jenom pro ženy“ připojila FJFI? „Chceme dát jasně najevo, že ženy do vědy patří a jsme rádi, že jich u nás mnoho studuje a pracuje. Jsem si vědom, že ve společnosti přetrvávají neodůvodněné předsudky a stereotypy a doufám, že podobnými akcemi podpoříme další dívky v zájmu o fyziku,“ uvedl organizátor akce Jaroslav Bielčik z katedry fyziky.

„Za příkladný úspěch naší studentky považuji např. Elsevier Best Poster Award, kterou na konferenci EPS-HEP ve Vídni získala Jana Fodorová. Na posteru shrnula výsledky své diplomové práce týkající se výzkumu Půvabných mezonů v experimentu STAR probíhajícím v Brookhavenské národní laboratoři USA,“ dodal.

Telekonference se zahraničními studentkami

Projektu se účastní i studentky na dalších světových univerzitách, konkrétně na francouzské Université Paris Diderot, italské Università della Calabria a na španělské Universitat Autònoma de Barcelona. Studentky na ČVUT s nimi budou mít na závěr společnou telekonferenci, během níž prodiskutují výsledky experimentu a budou moci klást dotazy kolegyním z CERNu.

Budova Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT

Budova Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT

FOTO: FJFI

Účastnice experimentu celým dnem provádějí vědkyně, které na FJFI přednášejí a vědě se věnují, a také stávající studentky fakulty. Je tak prostor pobavit se nejen o vědě, ale i o podmínkách studia na FJFI.

Fakulta se také aktivně zapojuje do mentoringového programu pro středoškolačky. Jde o projekt Národního kontaktního centra - gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR. Cílem je odstraňování stereotypního vnímání technických a přírodních věd jako „typicky“ mužských oborů. Mentoring pomáhá středoškolačkám zjistit, jak to na škole chodí.