Pomáhat se může také žákům ohroženým syndromem týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte. Financována může být podpora dětí s problémy při vstupu na trh práce, inovativní přístupy vedoucí k úspěšnému začleňování těchto dětí do běžných tříd nebo spolupráce s uměleckým vzděláváním.

Sdílení zkušeností

Pro učitele mohou vzniknout centra kolegiální podpory, kde budou moci sdílet své zkušenosti se společným vzděláváním a předávat si metodické materiály. Mohou také vznikat rodičovská fóra propojující rodiče dětí se speciálními potřebami, kteří mohou diskutovat o svých zkušenostech.

Pro zástupce rodičů by pak mělo být snazší prezentovat obecnou zkušenost při oficiálních jednáních.

Nárok na vzdělávání v běžné škole mají děti s různými handicapy od roku 2005. Od září 2016 platí změny v poskytování podpory těmto dětem, které loni na jaře vyvolaly bouřlivé diskuse. Hlavní změna spočívá v automatické úhradě podpory pro tyto děti státem.