„České odborné vzdělávání má velmi dobrou úroveň. Naráží však ve svém rozvoji na problémy, mezi něž patří například jeho podceňování ze strany uchazečů o středoškolské vzdělávání a jejich rodičů zejména ve vztahu k technickým oborům nebo slabší spolupráce zaměstnavatelů s odbornými školami v porovnání s vyspělými zeměmi,“ uvedl státní tajemník ministerstva školství a tělovýchovy Jindřich Fryč.

70 miliónů Evropanů nemá náležité základní dovednosti a 40 procent zaměstnavatelů nemůže najít zaměstnance s odpovídajícími dovednostmi.

Evropský týden odborných dovedností koresponduje s vyhlášením dokumentu Evropské komise s názvem Nová agenda dovedností pro Evropu, přijatého loni v červnu.

Reaguje na zjištění, že 70 miliónů Evropanů nemá náležité základní dovednosti a 40 procent zaměstnavatelů nemůže najít zaměstnance s odpovídajícími dovednostmi.

Téměř 10 tisíc zahraničních stáží

Jedním z nástrojů pro naplňování cílů Nové agendy dovedností, zejména v oblasti realizace praktických zahraničních stáží, je evropský vzdělávací program Erasmus. Jedná se o pracovní stáže žáků a profesní rozvoj pracovníků, při nichž dochází k prohlubování odborných dovedností.

„V programu Erasmus bylo od roku 2014 vynaloženo téměř dvacet miliónů eur (přes 540 miliónů korun) na podporu takřka 10 tisíc zahraničních mobilit žáků a pracovníků převážně odborných škol a učilišť,“ uvedla ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova.

Sladit priority vzdělávání

Zlepšit spolupráci škol s firmami a podpořit polytechnické vzdělání mají také krajské akční plány, které se nyní dokončují ve všech krajích České republiky.

Kromě krajů budou své akční plány pro rozvoj vzdělávání tvořit i školy.

„Akční plány mají za cíl sladit priority vzdělávání na školské, krajské a národní úrovni. Modernizace odborného vzdělávání je příležitostí k zajištění souladu odborného vzdělávání s měnící se podobou kvalifikací,“ připomíná Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání.