Zadání všech testů z prvního termínu NSZ je nyní zveřejněno zde. Ke stažení jsou obě varianty testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu ze Základů společenských věd (ZSV), a to včetně vyznačených správných odpovědí. Každý si tak může vyzkoušet zadání, které 10. prosince řešilo 4026 účastníků NSZ ve dvaceti českých a slovenských městech.

Připomínky k zadání

Scio již mnoho let zveřejňuje testové úlohy také prostřednictvím veřejné oponentury, kde mohou účastníci testu online podávat své připomínky k zadání i řešení všech otázek z daného termínu.

Příležitosti komentovat testové úlohy využívají každoročně desítky uchazečů, jejich připomínky posuzuje nezávislá odborná komise. Úplné zpřístupnění testů je tedy podle společnosti Scio dalším krokem na transparentní cestě.

„Odborné veřejnosti jsou už delší dobu k dispozici nejen kompletní anonymizovaná data z testování, ale i data z doprovodných dotazníkových šetření,“ uvedl k tomu ředitel společnosti Ondřej Šteffl.

Fakulta si určí, co musí uchazeč splnit

V letošním roce NSZ využívá celkem 80 fakult v ČR a na Slovensku. Skládají se z testů OSP, ZSV, matematiky a dalších.

Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. V průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich. Započítá se mu ten nejlepší výsledek.