„Díky jednotné podobě těchto dílen bude moci jít učitel se třídou do jakékoliv dílny a všude dostane stejný rozsah výuky. Žáci se zde seznámí s materiály, nářadím, stavebnicemi a také s vyučovanými obory dané střední školy,“ uvedla Ropková s tím, že KAP pražské zastupitelstvo schválilo.

Vzdělávat se bude i učitel

Zajímavostí projektu je podle ní také to, že vzdělávat se nebudou pouze děti, ale i doprovázející učitel. Získá zde zároveň s dětmi polytechnické dovednosti, které může následně využít třeba při výuce se stavebnicemi.

Polytechnická hnízda mají reagovat na nové požadavky na trhu práce, stejně tak na skutečnost, že na mnohých základních školách odborné dílny zrušili.

Chybí učebnice

K dispozici už není ani dostatečný počet aprobovaných učitelů a moderních učebnic. Jiným příkladem zastupitelstvem schválené strategie jsou Centra interaktivní výuky (CIV). Praha je na tom z hlediska financování interaktivních technologií na středních a vyšších odborných školách paradoxně hůře než ostatní kraje.

Dle vyjádření Ropkové totiž doposud neměla přístup k evropským dotacím na vzdělávací pomůcky, odborné školy navíc v této situaci přednostně investovaly do prostor praktického vyučování, namísto učeben pro teoretickou výuku.

„Nejenom, že se naše městské části musejí potýkat s údržbou nesrovnatelně vyššího počtu škol než jinde v krajích, ale navíc jsou mnohé budovy, třeba u nás na Praze 7, letité a památkově chráněné. To klade další překážky úpravám a instalacím, které se prodlužují a prodražují,“ upozorňuje dřívější místostarosta pro školství na Praze 7 Daniel Štěpán.

Mapa otevřených škol

Cílem projektu CIV je proto vybavit vybrané školy moderními technologiemi pro výuku čtyř rizikových předmětů: matematiky, cizích jazyků, přírodních věd a podnikavosti (ekonomické gramotnosti), a ověřovat možné zapojování těchto technologií do dalších předmětů. Současně dojde k vyškolení lektorů, kteří budou zajišťovat další vzdělávání učitelů.

Polytechnická hnízda a centra interaktivní výuky spojuje v rámci KAP i myšlenka jednotného portálu a „centrálního mozku“, takzvané Mapy otevřených škol. Ta má umožnit rychlejší orientaci veřejnosti v nabídce vzdělávání, jejich prezentaci, řízení a hodnocení, propojování škol, učitelů a žáků navzájem, podněcování nových partnerství a vzájemné sdílení znalostí.

Celá vzdělávací strategie pod hlavičkou KAP, kam patří i odborné vzdělávání pedagogů, spolupráce škol se zaměstnavateli, kariérové poradenství či inkluze, bude financována z projektu Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podle Ropkové jsou na ni pro příští rok připraveny finance s možností čerpání až do 100 miliónů korun. První reálné výstupy jako zahájení provozu otevřených dílen a polytechnických hnízd se očekávají již v září příštího roku.