Podle náměstka ministryně školství Stanislava Štecha odpovídá pokles ve všech sledovaných oblastech dlouhodobému trendu. „U čtenářské gramotnosti je patrná stagnace, u matematické gramotnosti statisticky nevýznamné poklesy a významný pokles u přírodovědné gramotnosti,“ řekl Štech.

V přírodovědné gramotnosti se žáci i přes propad umístili v průměru zemí OECD. Jejich výsledky jsou srovnatelné se zeměmi jako Norsko, USA, Rakousko, Francie, Švédsko, Španělsko, Lotyšsko a Rusko. ČR je však jednou ze sedmi zemí, jejíž nadprůměrné výsledky z roku 2006 se za devět let propadly.

S matematickými dovednostmi si čeští žáci rovněž vystačí na průměr zemí OECD. Zato se čtenářskou gramotností se umístili těsně pod hladinou průměru.

Finance a úprava rozvrhu

Podle Štecha se na výsledcích nejlepších zemí ukazuje, jak významnou roli hraje ve vzdělávání mimo jiné dostatek finančních prostředků. „Platy učitelů nesmí klesnout pod kritickou mez, což se českým učitelům stalo,“ uvedl Štech s tím, že ministerstvo se v poslední době snaží neblahou situaci podfinancovaného českého školství narovnat.

Dále hodlá ministerstvo investovat do podpory učitelů, jejich dalšího vzdělávání, rozvoje didaktiky a metodických materiálů. Rovněž by se měl upravit rozvrh počtu hodin u důležitých předmětů.

Nejen že by se výuka v rámci vyučovacího týdne měla rozšířit, ale třeba v některých předmětech by mělo být možné hodiny dělit, jako je tomu v současnosti u cizích jazyků. Tomu by měla napomoci reforma financování regionálního školství, která se právě projednává ve Sněmovně. „Lepší země toto všechno mají,“ uzavřel Štech.