„Nárok na umístění dětí v mateřské škole ale neznamená, že všechny děti budou do spádové mateřské školy také docházet. Stále bude na rozhodnutí rodičů, pro jaké zařízení se rozhodnou. Pořád platí, že pokud bude mít jakákoli mateřská škola volné kapacity, může i nadále přijímat děti z jiné spádové oblasti,“ připomíná ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Později garance místa i pro dvouleté

Novela školského zákona zajistí od roku 2018 také místo v mateřské škole pro děti tříleté a od roku 2020 pro dvouleté. Rodiče tak budou mít jistotu, že jejich děti budou do školek přijaty.

Z analýzy MŠMT vyplývá, že v drtivé většině okresů budou kapacity mateřských škol v následujících letech pro docházku dětí od dvou let až do věku zahájení povinné školní docházky dostačující.

Resort se rovněž snaží pomocí svého programu kapacity ve školkách průběžně navyšovat. [celá zpráva]

Jak informovalo začátkem listopadu Ministerstvo pro místní rozvoj, na nová místa ve školách půjdou i evropské dotace. [celá zpráva]