Kariérní řád by měl zvýšit motivaci učitelů k profesnímu rozvoji a umožnit ocenit kvalitní učitele. O jeho podobě se dlouho diskutuje. Současné vedení ministerstva se neztotožnilo s variantou čtyřstupňového systému, která byla připravena v době ministra Marcela Chládka (ČSSD). Třetí a čtvrtý stupeň byl totiž odtržen od přímé práce s žáky ve škole.

Kategorie „vynikající učitel”

Následoval návrh na dvoustupňový systém, který by pouze oddělil začínající a samostatné učitele. Nakonec byly do návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících zařazeny rovnou tři stupně.

Kategorie „vynikajícího učitele” na třetím stupni, která by měla být určena pro ty nejlepší didaktiky, se bude dopracovávat. V evropském projektu na zavedení kariérního systému se bude připravovat podrobná organizace atestací a především standard učitele popisující kritéria, která musí pedagog pro třetí stupeň splňovat, informovala Valachová.

O třetí stupeň by se mohli ucházet učitelé po sedmi letech praxe. Měl by být pro ně spojen s příplatkem až 5000 korun.

Nejprve podpora nováčků

Pokud návrh schválí vláda a následně parlament, v praxi se nejdříve objeví podpora učitelských nováčků. Dva roky jim bude pomáhat uvádějící učitel, který za to bude mít příplatek 3000 korun.

„Reagujeme na náměty začínajících učitelů, že jsou velmi často hozeni do vody. Chceme také snížit počet učitelů, kteří z našich škol po těch začátcích velmi rychle odcházejí, protože nenašli takovou míru podpory, kterou by si představovali,” řekla ministryně.

Po dvou letech atestace před komisí

Předloha počítá s tím, že po dvou letech bude muset učitel absolvovat atestaci před komisí ve škole, kde působí. Jejími členy by měli být ředitel, zkušenější učitel z téže školy a externí odborník například z pedagogické fakulty nebo školní inspekce.

Na atestace pro třetí stupeň, který by měl být pro učitele spojen s příplatkem až 5000 korun, bude dohlížet Národní institut pro další vzdělávání. Jeho úkolem bude zajistit nezávislost a jednotnost posuzování kompetencí učitelů jednotné. O třetí stupeň by se mohli ucházet učitelé po sedmi letech praxe.

V roce 2030, tedy v desátém roce o předpokládaném spuštění této možnosti, by mohlo být ve třetím stupni až 30 procent ze zhruba 138t isíc učitelů, uvádí ministerstvo v podkladech pro vládu. Znamenalo by to náklady na příplatky zhruba tři miliardy korun. Náklady podporu začínajícím učitelům ministerstvo odhaduje asi na 420 miliónů korun ročně.