„Každý moderní člověk musí umět komunikovat s úřady, napsat dobře životopis nebo třeba objednávku. U člověka se zrakovým postižením je důležitým předpokladem k získání takových dovedností správné a efektivní ovládání klávesnice. Naše soutěž tak může být pro žáky významnou motivací k jejich nácviku a zlepšování,“ tvrdí Mirka Wagnerová z organizačního týmu soutěže.

FOTO: archív NÚV

Velmi přísná kritéria

Žáci se zrakovým postižením si nejčastěji (v 36,1 procenta případů) pro studium vybírají maturitní obory, kupříkladu obchodní akademii či obor společné stravování. Druhou nejčastější volbou, pro 26,4 procenta žáků s tímto postižením, jsou učební obory, zejména obor rekondiční a sportovní masér. Asi 12,5 procenta žáků odchází po základní škole na gymnázium.

Soutěž pořádá Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené v Praze 5 a Národní ústav pro vzdělávání. Kritéria soutěže jsou přísná: opis soutěžního textu nesmí překročit 0,80 procenta chyb, rychlost psaní u žáků základních škol stanovena není, u středoškoláků je minimálně 150 čistých úhozů za minutu.