Ze sborníku textů OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 2016 vyplývá, že na posledních příčkách se dále umístily Slovensko, MaďarskoŘecko. Lidí s pouze základním vzděláním je na českém venkově podle studie OECD o 171 % víc než ve městech.

KOMENTÁŘ DNE:

Očima Saši Mitrofanova: ODS budoucím hegemonem? Dokáže i odpuzovat

Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v produktivním věku je v Česku podle údajů OECD 22 procent. Průměr zemí v OECD činí 35 procent. Mladých absolventů VŠ ve věku 25–34 let je u nás 31 procent, což je 10 procent pod průměrem OECD.

Počítají jen velká města

Podle profesora a senátora Jaroslava Malého (za ČSSD) však máme vysokoškoláků akorát. „České školství má své problémy, ale počet vysokoškoláků podle mě není jeden z nich. Nemyslím, že 31 % mladých lidí s VŠ diplomem je málo. Usilovat o navýšení počtu vysokoškoláků za každou cenu podle mě není cesta. Je potřeba posílit kvalitu výuky a zejména její zaměření. Nedostává se nám třeba lékařů nebo technických odborníků,“ míní lékař a vysokoškolský pedagog Malý.

Celkově to podle profesora s nevzdělaností českého venkova není tak strašné. Rozdíl, který tam jistě větší je, umocnilo nadmíru nezapočítání menších českých měst.

Vzdělanost roste

„Čísla uvedená v průzkumu mohou na první pohled působit alarmujícím dojmem. Nicméně je důležité si uvědomit, že z materiálů OECD vyplývá, že pouze 24 procent Čechů žije ve městech. To je zhruba 2,5 miliónu lidí. Tolik obyvatel má Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, OlomoucÚstí nad Labem dohromady. Výzkum OECD tedy považuje za městské pouze obyvatele z největších měst, z nichž jsou navíc všechna univerzitní,“ vysvětlil Malý.

Že to se vzdělaností Čechů a Češek není zas tak špatné, respektive že má výše vzdělání vzestupnou tendenci, potvrzují statistiky, které se vrací i hluboko do historie.

Po posledním sčítání lidu v roce 2011 Český statistický úřad (ČSÚ) přišel s tím, že celá třetina našich obyvatel ve věku 15 a více let je vyučená, tedy nemá maturitu. Druhou největší skupinu s podílem 27 % osob tvořili lidé s úplným středním vzděláním. Vysokoškolského vzdělání dosáhl přibližně každý osmý z obyvatel.

Markantní rozdíl růstu vzdělanosti v české společnosti je názorně vidět při srovnání s rokem 1950 a 2001. V roce 1950 bylo vysokoškolsky vzdělaných 70 tisíc lidí, v roce 2001 už 582 tisíc Čechů a v roce 2011 už v Česku žilo 1 114 731 vysokoškoláků.

Zato pouze základní školu v roce 1950 mělo 5,606 miliónu lidí, tedy zhruba polovina země, v roce 1991 už jen 2,699 miliónu občanů a v roce 2011 napočítali statistici přes 1,571 miliónu těchto lidí.

Podle navazujících údajů Českého statistického úřadu hned následující rok, tedy 2012, se poprvé otočil poměr nevzdělaných, tedy lidí pouze se základním vzděláním, a vysokoškoláků. Loni zaznamenali statistici 1,270 miliónu Čechů se základním vzděláním a 1,588 miliónu vysokoškoláků.