„Terapeutická práce je zaměřená hlavně na zpracování zážitků z raného dětství, odžití emočně náročných situací a slouží i k pochopení psychického stavu dětí. Terapie probíhá prostřednictvím hry s modelovacím pískem spolu s figurkami či předměty. Dítě staví v pískovišti různé scény a vyjadřuje tak, s čím se potřebuje vypořádat,“ popisuje práci s dětmi psycholožka a terapeutka školky Petra Haasová.

Program také kombinuje skupinové aktivity s individuálními podle aktuálních potřeb dětí.

Čtyřčlenný tým se stará o šest dětí

Hlavním cílem je připravit dítě na začlenění do kolektivu. Po roce ve školce by mělo být připraveno jít do běžné mateřské školy.

V současné době navštěvuje školku šest dětí ve věku od tří do pěti let z pěstounských či adoptivních rodin. Stará se o ně čtyřčlenný tým.

„Proti běžným školkám je zde možnost osobního přístupu k dětem, který je v tomto případě velmi důležitý. Pro každé dítě je vypracován individuální plán přímo na míru. Hodně také spolupracujeme s náhradní rodinou,“ dodává Haasová.

Školka je bezplatná, provozuje ji nezisková organizace Vhled, z. s. Centrum Sámovka. Fungovat začala před třemi lety.

Zvyknout si na pobyt mezi vrstevníky

„Školičku navštěvovaly po dobu dvou let děti z jednoho z pražských klokánků. Poslední rok pak náš program nabízíme pěstounským a adoptivním rodinám,“ říká ředitelka centra Dana Malá. „Zatím máme jen pozitivní ohlasy od náhradních rodičů dětí, které školkou prošly, “ dodala.

V současné době funguje zařízení tři dopoledne v týdnu. „Jde o to, aby dítě mělo šanci si zvyknout postupně na pobyt mimo rodinné prostředí a získalo pozitivní zkušenost v kolektivu vrstevníků,“ upřesňuje Malá.

Od listopadu se ale plánuje i odpolední provoz. Do budoucna je Centrum Sámovka připraveno otevřít v metropoli další podobnou školku. Záleží hlavně na zájmu ze strany pěstounských a adoptivních rodin.