Na začátku září otevřeli po dvouapůlletém úsilí ZŠ Těptín. Od běžné ZŠ se liší v mnoha ohledech. Jednu třídu navštěvují děti různého věku, učitelé je nehodnotí známkami, nýbrž slovně, domácí příprava se obejde bez písemných úkolů, kantoři kladou důraz na pobyt venku, rodiče jsou vítanými partnery, vyučování začíná až od devíti hodin.

„Nechceme se vymezovat konkrétními metodami a přístupy. Jsme škola s menším kolektivem, ve třídě je 14 až 16 dětí různého věku,“ vyprávěl Pavel Matoušek.

„Mladší se učí od starších, starší děti se vracejí k látce, takže si opakují, učí se to, co třeba nezvládly na sto procent, ale i trpělivosti s mladšími spolužáky,“ vypočítává výhody takového uspořádání.

Děti se podílejí na výuce

Zrod ZŠ považuje za logický vývoj, kterému se s manželkou začali vážně věnovat, když v Těptíně potkali současnou ředitelku školy Zuzanu Hryzbilovou. Zakladatelé nemají vyloženě negativní postoj vůči klasickým ZŠ, zkrátka chtěli pro svoje potomky něco jiného.

Rodiče si měsíčně musí připravit 4800 korun

„Ve výuce volíme metody, které vedou děti k významnému podílení se na výuce, jako je projektová metoda a dramatická výchova, kooperativní učení, práce s textem a třeba didaktické hry,“ přibližuje Právu ředitelka.

V ZŠ zatím fungují dvě třídy. V jedné působí 1. až 5. ročník, čtyři šesťáci se učí zvlášť, protože na druhém stupni musejí být děti rozděleny po jednotlivých ročnících. Volná místa ve školních lavicích stále ještě jsou. Rodiče si měsíčně musejí připravit 4800 korun.

Škola sídlí v budově, kterou Matouškovi sami postavili. Hotová je zatím zčásti, první patro se dodělává.

Přechod na střední školu nemá být problém

„Aby byl projekt životaschopný, vydělávám peníze jinde. Manželka je na rodičovské dovolené,“ reaguje Matoušek na dotaz, pochází-li ze školského prostředí. „Za to úsilí to ale určitě stálo,“ hodnotí svoje snažení.

Do založení střední školy, až jeho děti zase povyrostou, se pouštět nehodlá. „Tam naše ambice nesahají,“ směje se.

Rodiče podle něj nemusejí mít strach, že by jejich děti přechod do klasického školství nezvládly. „Myslíme si, že osobnost dítěte se nejvíc tvoří v prvních sedmi letech, pak je v samostatnosti podpoří způsob výuky v naší škole. Když odcházejí na střední školu, měly by být dostatečnou osobností,“ ujišťuje.