„Využití her ve výuce může být výhodou při hodinách skupinových prací, učí řešení problémových úkolů zábavnou formou, rozšiřují slovní zásobu a rozvíjí schopnost srozumitelně vyjádřit svůj názor,” uvedlo ministerstvo.

České školy si musí cestu k hrám, které jsou pro výuku vhodné, hledat samy. Ministerstvo sice schvaluje učebnice, o dalších pomůckách ale podle něj rozhodují ředitelé škol.

Klub nejméně pro šest žáků

„Neexistuje žádný centrální systém, který by školám říkal, co pro ně může dobře fungovat,” řekl Pavel Prachař ze společnosti Mindok. Například ve Francii podle něj školy dostávají doporučení na vhodné učební pomůcky a zároveň na ně dostanou i peníze. MŠMT podporuje kluby zábavné logiky a deskových her.

„Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem,” informovalo ministerstvo.

Kromě naučných her formou kvízů, které děti zkoušejí třeba ze znalosti přírody nebo historie, existují i hry zaměřené na třeba ekologickou výchovu nebo finanční gramotnost.

Stále jen zlomek učitelů

Firma Mindok vytvořila i metodickou publikaci, kterou se snaží využívání her ve výuce učitelům usnadnit. O to se pokoušeli i ostatní výrobci. „Jako firma jsme se několikrát snažili vytvořit i metodické pokyny k využití těch her. Zúčastnili jsme se i sjezdu učitelů, ale efekt byl minimální,” řekl Jan Šlemín z firmy Dino Toys.

Učitelů, kteří hry využívají, přibývá, přesto je jich ale jen zlomek z celkového počtu pedagogů. „Většinou to funguje tak, že na škole je nějaký učitel-nadšenec, který má hry rád a používá je ve vyučování,” dodal Pavel Prachař.