„Práce s Wikipedií je v souladu s cíli Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Navíc články na Wikipedii jsou pod otevřenou licencí Creative Commons, která umožňuje text měnit a kombinovat ho s dalšími materiály. Umožňuje i další šíření, případně využití pro komerční účel,“ shrnuje koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčová z EDUin.

Nejen školní úkol, ale i služba veřejnosti

Práce s databází dává školnímu úkolu nový rozměr, ať už se jedná o úpravy, aktualizace, vkládání fotografií či překlad, nebo přímo napsání nového článku. Nejde jen o splnění požadavků učitele, ale o vytváření obsahu, který bude sloužit veřejnosti.

Studenti tak posilují digitální gramotnost, jsou nuceni přesněji pracovat se zdroji i citacemi a především kultivovat text.

Zveřejňováním článků a editací hesel se učí především vysvětlovat složité věci jednoduchým způsobem a přebírají za svou práci zodpovědnost.

I žáci základních škol

„Studenti si prohlubují nejen odborné znalosti, ale také jazykové dovednosti, jako je jasné vyjadřování, schopnost formulovat srozumitelnou větu nebo cit pro jednoduchost a jednoznačnost. Studenti také získávají přístup k otevřeným zdrojům, učí se informace filtrovat a správně citovat,“ říká Karel Drbal z katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Tvorba či úpravy hesel na Wikipedii jsou zatím spíše aktivitou vysokoškoláků, drobné aktualizace však zvládají i žáci základních a středních škol.