Veřejnost může pomoci, prostřednictvím webových stránek lze do databáze vkládat své fotografie.

Snímky by měly zachycovat tyto emoce: radost, smutek, strach, hněv, znechucení a překvapení. Ty, které později odborníci začlení do hry, dětem umožní osvojit si chování, které jim přirozeně není vlastní.

Kromě vkládání mohou návštěvníci webu přispět projektu i tím, že už vložené fotky ohodnotí kliknutím na připravenou sestavu piktogramů podle toho, kterou emoci podle nich zobrazená fotografie zachycuje.

Tvorba osobní databáze emocí

„Lidé, u nichž se projevuje autistické vnímání světa, rozeznávají své emoce i emoce druhých lidí obtížněji. Pokud má dítě ve škole dvacet spolužáků, každý své pocity vyjadřuje jinak. Například dítě s Aspergerovým syndromem pak neví, co kdo jak myslí a jak se cítí,“ vysvětlil Pavel Humpolíček, vedoucí Psychologického ústavu Filozofické fakulty MU.

Doplnil, že díky hře si dítě postupně vytvoří „osobní databázi“ toho, jak různé emoce vypadají, a bude tak lépe rozpoznávat to, co uvidí v reálném životě.

Připravovaná hra je součástí programu Newron, který psychologové spolu s informatiky z MU vyvíjejí od roku 2012.