„Jižní Korea je pro nás na poli obchodu třetím největším mimoevropským partnerem. Pro korejské firmy je pak Česko výhodné z hlediska strategické polohy v Evropě, ale také díky rozvinuté infrastruktuře. Není tedy divu, že jsou v České republice již desítky korejských společností,“ komentuje Pavel Neset, prorektor pro studijní činnost VŠO.

Korejské automobilky

V Česku dlouhodobě fungují například korejské automobilky, které lákají další zahraniční dodavatele. Po manažerských pozicích v takových firmách je velká poptávka.

„Kulturní odlišnosti mohou být pro české zaměstnance zahraničních společností velmi problematické, tím spíše když se jedná o takto geograficky i kulturně vzdálenou zemi. I proto jsme se rozhodli podílet se na studijním programu specializovaném právě na Koreu,“ dodává Neset.

Management, reálie i taekwondo

KORAK (Korejská akademie při VŠO) se zaměřuje na obchod a marketing orientovaný na korejské firmy, a navíc také na kulturu i zvyky korejské společnosti. Studenti načerpají dostatek znalostí o strategii a managementu, ale těšit se mohou i na předměty o korejském společenském životě, korejských reáliích, kultuře nebo náboženství. Naučí se dokonce i základy korejského jazyka nebo taekwondo.

Cílem kurzu je připravit studenty na přímé zaměstnání v korejských společnostech i na dlouhodobé pracovní či studijní cesty do Koreje. Studium bude možné absolvovat také kombinovanou formou, aby jej mohli využít i lidé již zaměstnaní.

„Při práci se potkávám s Korejci, vidím způsob fungování jejich firem a také školský systém. Mezi našimi národy lze nalézt určité podobnosti, ale samozřejmě také nemálo rozdílů, které mohou naši kooperaci komplikovat. A to je škoda. Řešení této situace spatřuji právě ve specializovaném vzdělávání, které nám otevře dveře k sobě navzájem,“ shrnuje Anton Uhnák.

První semestr se studentům otevře už v září 2016. Kurz je určen všem zájemcům, studenti Vysoké školy obchodní mají nárok na výraznou slevu na školné. Výstupem studia je certifikát o jeho absolvování.