Vedle běžných kontrol všechno patří mezi úkoly na školní rok 2016/2017, které Česká školní inspekce zveřejnila na svém webu.

Novela školského zákona, která začne platit od září, má usnadnit vzdělávání zdravotně postižených nebo jiným způsobem znevýhodněných dětí v běžných školách. Na financování podpory pro tyto žáky budou mít školy nárok ze zákona.

Nově bude inspekce hodnotit také práci školských poradenských zařízení.

Jejich doporučení budou mít od září novu formu a budou obsahovat popis podpory, kterou žák potřebuje.