Kampus by měl stát 2,5 miliardy korun, které budou financovány ze státního rozpočtu. Biocentrum a Globcentrum budou sloužit jako vědecká pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK.

Biocentrum se bude věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity.

Výzkum v Globcentru bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn. Jde například o dynamiku klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, přírodní ohrožení a rizika nebo dynamiku šíření živočišných druhů i vegetace.

Zasazení budov do prostředí

Vedle požadavků univerzity se museli autoři návrhů vypořádat také se zasazením budov do prostředí Albertova. U vítězného návrhu porota ocenila urbanistický přístup, charakter vstupních partií, otevřená atria a celkovou propracovanost.

Vítězné řešení podle ní představuje nejsolidnější základ pro to, aby se centra dala postavit podle představ investora.

Atelier Znamení čtyř – architekti založili v roce 1999 Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar. Mají za sebou projekty, v nichž se zabývali návaznostmi na stávající historické struktury. Například navrhovali rekonstrukci a dostavbu synagogy na Smíchově nebo historickou rehabilitaci a rekonstrukci malostranského paláce v Letenské ulici pro administrativní účely.

Zúčastnilo se 33 ateliérů

Vítězné modely budov Biocentra a Globcentra sice byly zasazeny do modelu Albertova, ale není jisté, zda právě ony budou na tomto místě stát.

„Podle soutěžních regulí budou osloveni nositelé první a druhé ceny a poběží jednací řízení bez uveřejnění podle podmínek, které jsou dané. Na základě toho se rozhodne, pak se bude realizovat projekt,” řekl Zima.

Třetí cenu porota neudělila. To ocenil administrátor soutěže Igor Kovačevič. „Velice mě těší, že porota udělala zásadní rozhodnutí, že udělila jen první a druhou cenu. Univerzita Karlova se identifikuje s první a druhou cenou a otázka je, jak dopadnou další jednání,” řekl.

Podmínky soutěže, která byla vyhlášena loni v září, si zjišťovalo 190 ateliérů, z toho bezmála 59 zahraničních. Návrhy do prvního kola zpracovalo a odevzdalo 33 ateliérů a studií, šest z nich postoupilo do druhého kola. V něm museli autoři odevzdat také 3D modely obou budov.

Se všemi návrhy z prvního i druhého kola architektonické soutěže se budou moci odborníci i laická veřejnost seznámit od 10. října do 6. listopadu na výstavě v Křížové chodbě Karolina v Praze. Vstup na ni bude zdarma.