„O nutnosti nové koncepce bakalářské ukrajinistiky jsme začali uvažovat už před eskalací aktuálních událostí na Ukrajině. Po vzrůstu zájmu o dění v této zemi jsme se přesvědčili, že státní i mediální poptávka směřuje ke specialistům, kteří jsou obeznámeni nejen s ukrajinským jazykem a literaturou, ale i k expertům detailně informovaným o etnicitě, kulturních dějinách a politické situaci země,“ uvedl Petr Kalina, odborný asistent působící na ústavu slavistiky, který bude obor zastřešovat.

Proměna oboru díky absolventům

Současný odhad počítá s tím, že by obor mohl pojmout 25 studentů. Výuka bude probíhat v češtině. Přijímací zkouška se bude skládat z testu z ukrajinských reálií, českého jazyka a základních lingvistických termínů. Podrobnější informace najdou zájemci na univerzitním webu.

Původně čistě filologicky orientovaný obor se změnil také díky podnětům jeho absolventů. Ti sice bez problémů nacházeli pracovní uplatnění, nebylo to ale přímo v odvětví, které vystudovali.

„Zaměstnavatelé z řad komerčních subjektů totiž poptávají spíše jazykově kompetentní ukrajinisty s prohloubenou znalostí současné politické, kulturní a ekonomické situace na Ukrajině, než filology v klasickém slova smyslu,“ vysvětlil Kalina.

Ovládnutí jazyka

Právě takové absolventy by měl nový obor produkovat. Pedagogové budou klást důraz hlavně na to, aby studenti prakticky ovládali ukrajinštinu, kterou se budou učit od prvních dnů na škole. Teoretické jazykovědné a literárně vědné předměty se v novém modelu přesunují na magisterský stupeň studia.

Kromě Ukrajinských studií se lze na Masarykově univerzitě do 11. srpna přihlašovat na bakalářském stupni ještě na obor Novořecký jazyk a literatura.