„Úřad bude mít hodně úkolů a v poměrně krátkém čase bude muset reagovat na to, co převezme. Bude muset nastartovat nový systém akreditací a přeakreditací a nové hodnocení,” uvedla Valachová.

Ne pro obory, ale oblast

Zatímco akreditační komise mohla dávat jen doporučení ministerstvu školství, nový úřad bude o akreditacích a osudu vysokých škol sám také rozhodovat. Školám by měl vydávat povolení na deset let. Nevystavoval by je pro studijní obory, ale pro určitou oblast. Obory by si pak školy už vypisovaly samy.

Podle Valachové komise nastavila pravidla. Poděkovala jí za odvahu vydávat i nepříjemná doporučení a vystupovat veřejně. „Odborná i laická veřejnost vnímala akreditační komisi s určitou uctivostí. Nový úřad má dobře ‚zaděláno‘,” řekla ministryně.

Podle ní členové nové instituce prošli přísným výběrem a NAÚ má také podporu představitelů vysokých škol či zaměstnavatelských svazů. „Úřad má silný mandát,” podotkla šéfka resortu školství.

Příliš mnoho ministrů

Akreditační komise, která posuzovala například situaci na plzeňských právech, měla 21 členů. V posledních deseti letech ji vedla politoložka Vladimíra Dvořáková. Podle ní jedním z problémů, s nimiž se komise musela potýkat, byla situace na ministerstvu školství.

Za deset let ho řídilo 11 ministrů a ministryň a ve funkcích bylo „bezpočet náměstků”, řekla Dvořáková. „To vše zhoršovalo situaci, v níž mohly vysoké školy jednat, podmínky pro ně nebyly dobré,” dodala šéfka končící komise. Dodala, že vedení resortu někdy postupovalo v souladu s doporučeními komise, někdy jí ale „házelo klacky pod nohy”.

Dvořáková při dnešním ceremoniálu předala šéfovi nového úřadu Stanislavu Labíkovi z Vysoké školy chemicko-technologické štafetu nejen symbolicky, ale i ve skutečnosti. Dala mu skutečný štafetový kolík. „Komise běžela třetí úsek štafety, a to perfektně. Sprint na konci byl obdivuhodný,” řekl Labík. Podle něj se i jeho tým bude snažit „běžet co nejrychleji”.

Ministryně členům úřadu, z nichž část byla už v komisi, předala dnes nominační listy. Lidem z komise pak rozdala pamětní listy. Vláda členy i šéfa NAÚ jmenovala koncem června.