Odborníci reprezentovaní nejviditelněji Oldřichem Botlíkem nedávno upozornili, že katalogy požadavků v některých případech neodpovídají rámcovým vzdělávacím programům (RVP) pro gymnázia a střední odborné školy, které stanovují základní požadavky pro absolventy těchto škol. Například logaritmická rovnice se podle nich má učit pouze na gymnáziích. Z jejich pohledu tento nesoulad odporuje zákonu.

Čas na sladění učiva s katalogem

Ministerstvo školství ale uvedlo, že rámcové vzdělávací programy nejsou zpracovány do největších podrobností. V katalogu se mohou objevit nejen témata, která vzdělávací programy obsahují, ale také ta, která z něj lze „logicky vyvodit”. Botlík to ale považuje za výmluvu. Logicky odvodit lze podle něj téměř všechno.

„Vzhledem k tomu, že škola zná požadavky katalogu vždy dva roky před realizací didaktických testů, má dostatek času své učivo dát do souladu s katalogem,” uvedlo ministerstvo.

V katalogu požadavků je uvedeno, že žák musí prokázat, že ovládá pravidla českého pravopisu. „Didaktický test ověřuje tuto dovednost zařazením různých typů úloh, mimo jiné nalezením pravopisné chyby v textu a její opravou,” uvedlo ministerstvo.

Při řešení jednoduché logaritmické rovnice žáci prokazují základní kompetence pro počítání s logaritmy, které patří i na odborné školy. „Katalog upřesňuje stručné formulace z rámcových vzdělávacích programů (RVP) a uvádí, v jakých souvislostech lze získané poznatky aplikovat,” dodal úřad.

Botlík trvá na tom, že o logaritmických rovnicích se RVP pro odborné školy nezmiňuje. Uvádí se v něm pouze lineární a kvadratická rovnice a jejich soustavy a jednoduchá goniometrická rovnice.

Šéf Cermatu porušení zákona odmítá

Kritici se odvolávali na paragraf 73 školského zákona, podle něhož je účelem maturitní zkoušky ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání.

Ředitel Cermatu Jiří Zíka v reakci na nařčení z porušení zákona poukázal na ustanovení paragrafu 78a, že rozsah vědomostí pro společnou část maturity stanoví ministerstvo v katalozích požadavků. „Všechny testy vycházejí striktně z katalogů a každý je posuzován v průběhu tvorby i následně v rámci validace výsledků na shodu s RVP,” řekl.

Katalogy maturitních požadavků vytváří Cermat ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Posuzuje je nezávislá odborná komise ministerstva školství. Poslední novelou školského zákona byla lhůta, po jejímž uplynutí začnou úpravy požadavků platit, prodloužena ze dvou na čtyři roky.