„Vzdělávací či školskou politiku středního vzdělávání u nás začíná utvářet Cermat a skupinka lidí s nejasným mandátem. Ti jsou přesvědčeni, že žáci středních odborných škol by maturitu mít neměli a činí praktické kroky, jak jim získání maturity zkomplikovat,“ kritizuje maturity dlouholetý pracovník Národního ústavu pro vzdělávání Bohumil Janyš, specializující se na odborné vzdělávání.

Maturita má odpovídat rozsahu učiva

Ministerstvo školství by podle něj mělo zajistit, aby maturitní podmínky žáků odborných škol odpovídaly cílům tohoto vzdělávání, jak jsou definovány v profilech absolventů jednotlivých oborů.

„Rovněž aby i požadavky na všeobecné vzdělávání nebyly odvozovány od rozsahu tohoto vzdělávání na gymnáziích, ale aby odpovídaly skutečnému počtu hodin, které mohou školy tomuto učivu věnovat. Jinak dochází k nepřijatelné diskriminaci žáků těchto škol,“ pokračuje Janyš.

„Mimoto při vysoké propadovosti přichází MŠMT o stamilióny vynaložených dotací ročně ze svého rozpočtu a pracovní trh o tisíce nejvíce potřebných techniků a operátorů pro moderní automatizované výrobní linky,“ dodal.

Maturita jen jako vstupenka na VŠ?

Reaguje tím na vyjádření autora metodických příruček a učitele Jiřího Kostečky o maturitním testu z českého jazyka a literatury: „Test obsahuje i obtížnější rozlišovací úlohy, které skutečně míří spíše na gymnazisty. Obecně je ovšem žáků na středních školách příliš.“ [celá zpráva]

Jiří Zíka, ředitel Cermatu, který státní maturity organizuje, prohlásil, že maturita je vstupenkou na vysoké školy, nikoli zkouškou pro učně.

Přestože oproti roku 2013 ubylo na středních odborných školách (SOŠ) 13 303 prvomaturantů, propadlo jich letos o 3780 více. Nárůstu o 9,8 procentního bodu na SOŠ odpovídá nárůst o 1,9 procentního bodu na gymnáziích.

„Ačkoli by maturitní test měl ověřovat jen ty znalosti, které se učí na všech středních školách, autoři maturitních testů vědomě zařazují úlohy, které žáky středních odborných škol diskriminují. Na tento fakt upozornilo sedm spoluautorů analytického materiálu o letošní státní maturitě,“ stojí v tiskové zprávě EDUin.

Do čtyřletých učňovských oborů s maturitou bylo v letech 2011 až 2014 přijato přes 26 tisíc žáků.