Hlavní obsah

Maturitní testy mohou znevýhodňovat žáky odborných škol

17. 5. 2016, 12:52
Novinky,

Iniciativa Maturitní data – odtajněno upozorňuje na skutečnost, že v letošních maturitních testech se vyskytly úlohy postavené na akademicky pojatém učivu. Znevýhodňují tím pádem maturanty ze středních odborných škol. Proto je důležité vědět, proč Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) rok od roku zvyšuje podíl takto pojatých úloh v testech. Iniciativa nabídla Cermatu spolupráci.

Foto: Václav Jirsa, Právo

Ilustrační foto

Článek

„Ředitel Cermatu Jiří Zíka se obává, že by nově zveřejněné údaje mohly být laiky dezinterpretovány,“ řekl Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno. Jeho obavy sice zástupci iniciativy nesdílejí, přesto mu navrhli, jak tomu společně předejít.

„Jsme připraveni přidat k výsledkům každé testové úlohy, které získáme na základě našich žádostí, stručné autorské odůvodnění správné odpovědi a rovněž informaci o tom, co Cermat úlohou zjišťoval,” doplnil Botlík.

Očekávaná znalost angličtiny

V letošním testu z českého jazyka a literatury šlo například o výchozí text pro úlohy 18–22, který je úryvkem z knihy Mechanický pomeranč.

Úryvek obsahuje velké množství novotvarů odvozených z angličtiny, jehož čtením ztratí více času než ostatní ti maturanti, kteří jako svůj jediný cizí jazyk studují například němčinu. Na středních odborných školách totiž není povinnost studovat dva cizí jazyky.

Specializovaná literární teorie

Jiným příkladem je úloha 28, podle níž měli žáci najít v básni epizeuxis. Namísto interpretace šlo tedy o velmi specializovanou znalost z literární teorie. V obou případech jde o typické úlohy znevýhodňující žáky SOŠ.

„Rok co rok vnímáme v maturitních testech jasnější posun k akademicky pojatému učivu, které znevýhodňuje žáky odborných škol oproti gymnazistům. Je proto důležité vědět, kdo o tom rozhodl a s jakým záměrem jsou podobné úlohy do testů zařazovány,“ uzavřel Oldřich Botlík.

Zadání letošních maturitních testů je k dispozici zde.

Reklama

Související články

Výběr článků