„Uživatelé dat často nacházejí jejich nové interpretace či také najdou chyby v datech samotných. Tím se o naší společnosti a státu dozvídáme přesnější informace,” říká Tamara Kováčová z organizace EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání.

Pomůže určit budoucí vývoj

Ve škole lze učit využívat otevřená data kupříkladu zpracováním statistik k čistotě ovzduší. Na základě dat agentury Cenia, Českého hydrometeorologického ústavu a krajských hygienických stanic žáci pochopí, proč jsou polétavé částice tak nebezpečné pro naše zdraví a proč jejich množství i nebezpečnost vzrůstá v některých fázích roku.

Zadání úkolů na ZŠ Janovice

Zadání úkolů na ZŠ Janovice

FOTO: EDUin

Žáci pak dokážou vysvětlit, co výskyt polétavých částic způsobuje. Dokážou tak porovnat data a vyvodit předpokládaný vývoj.

Kritické myšlení

„Schopnost vyhledat si data a interpretovat je pomáhá rozvíjet kritické myšlení. Dovednost kriticky posoudit fakta lze pak využít nejen v environmentální oblasti, ale především ve všech oblastech života,“ uvedla Radka Vašíčková ze vzdělávacího centra Tereza.

Zveřejňování volně dostupných dat ve strukturované a strojově čitelné formě je současným evropským trendem. Pokud se proto budou žáci seznamovat s tím, jaká data jsou dostupná a jak jsou sbírána, dokážou si i představit, jak s nimi pracovat.