„Více než 80 procent z tisíce dotázaných odpovědělo, že by uvítalo takový jazykový kurz, který by simuloval prostředí jako v zahraničí, ale byl by v České republice, většina rodičů se totiž bojí posílat děti do zahraničí,“ uvedla ředitelka společnosti Tutor Martina Šmídová.

Celý den v daném jazyce

Výhodou letních intenzivních kurzů je nenahraditelná simulace cizojazyčného prostředí bez nutnosti vycestovat, přirozené zlepšení cizího jazyka zážitkovou formou a prohloubení znalostí, načerpání nových dovedností a zkušeností.

Dopoledne se děti učí cizí jazyk interaktivní a zábavnou formou, na odpoledne je pro ně připraven zajímavý program. Celý den mluví pouze v anglickém, německém nebo francouzském jazyce.

Takové kurzy vycházejí vstříc rodičům, kteří uvítají, že děti zůstanou doma a zároveň o ně bude postaráno po celý den.

„Více než 72 procent rodičů uvedlo v dotaznících, že kvůli aktuální bezpečnostní situaci děti na zahraniční kurz nepustí,“ dodala Šmídová.