Pracovní návrh tezí k novému zákonu, které na konci března zástupci ministerstva vnitra předložili na jednání pracovní skupiny, počítal s převodem Policejní akademie pod vnitro. [celá zpráva]

Práce na návrhu zákona ale budou podle všeho zastaveny. Po čtvrtečním jednání s Chovancem to sdělil rektor Policejní akademie Josef Salač. „Pan ministr mě informoval, že hodlá návrh zákona o vzdělávání na Policejní akademii definitivně zastavit a tento stáhnout z plánu legislativních prací vlády. Osobně tento krok pana ministra velmi vítám,” uvedl.

Rektor Policejní akademie Josef Salač

Rektor Policejní akademie Josef Salač

FOTO: Policejní akademie

Předkládaný záměr se částečně shodoval s odmítnutým pozměňovacím návrhem k novele vysokoškolského zákona. Tehdy byl odůvodňován ekonomickými úsporami a sjednocením právního postavení státních vysokých škol.

Akademie nevzdělává jen pro potřeby vnitra

Ani Univerzita obrany, která je součástí ministerstva obrany, protože na rozdíl od Policejní akademie vzdělává pouze pro potřeby tohoto resortu, nemá zvláštní zákon a je zahrnuta ve vysokoškolském zákoně.

Rada vysokých škol tak viděla v přípravách samostatného zákona ohrožení apolitičnosti Policejní akademie. Ta vzdělává příslušníky bezpečnostních sborů spadajících vedle vnitra i pod další resorty. Jde o Vězeňskou službu, Celní správu, Bezpečnostní informační službuGenerální inspekci bezpečnostních sborů. Chovance proto Rada VŠ už v dubnu vyzvala, aby práce na zákoně zastavil. [celá zpráva]